Als gevolg op mijn blog “gescript leven” en “Ik ben niet Kim” heb ik onderstaande blog geschreven.
Het is een tipje van de sluier omdat het geheel zeer complex in elkaar zit en dat niet even in 1 blog uit de doeken kan worden gedaan.

De oorspronkelijke werkelijkheid

Een zacht briesje streelt je gezicht terwijl de zon jou en je omgeving behaaglijk verwarmt. 
Je wandelt langs grote krachtige bomen en kabbelende beekjes helder water waarlangs schitterende bloemen bloeien in de meest intense kleuren. Tijdens het wandelen wordt je vergezeld door fraai gekleurde vogels die prachtige melodieën fluiten. De zachte trilling van de melodie vult je lichaam en laat een vreugdevol gevoel door je heen stromen.

Onderweg zie je een boom die zoveel zachte kracht uitstraalt dat je de uitnodiging om eronder te gaan zitten niet kan laten gaan. Met je rug leunend tegen de stam luister je naar de wind die de bladeren van de boom doen ritselen en al snel ontstaat er een uitwisseling van energie en kennis tussen jou en de boom. 
Na een tijdje zo gezeten te hebben sta je op en vervolg je jouw weg.  
Rustig wandel je naar een open veld waar nog meer mensen zijn. Jullie weten allemaal waarvoor jullie hier zijn en gezamenlijk bespreken jullie dan ook de reden van deze samenkomst.  
Het betreft een situatie die harmonie nodig heeft. Door middel van jullie krachtige bewustzijn wordt er in stilte en met diepe focus gekeken naar die situatie.
Het is een krachtig en intens samenzijn en door de gezamenlijke kracht is de betreffende situatie dan ook al snel geharmoniseerd.

Dit is jouw wereld. Een serene organische werkelijkheid, krachtig en rijk aan gevoel en emotie, echter zónder de dualiteit die wij op aarde kennen als goed en fout, voor- en afkeur.
Het is een werkelijkheid waar je eeuwig en in volledige vrijheid leeft. Lineaire opeenvolgende tijd en een begin of eind in het bestaan is daar onbekend.
Met de innerlijke scheppingskracht wordt er daar ín tijd en door momenten gereisd. 

Iedereen leeft hier in een voortdurende staat van een groot krachtig bewustzijn en enorme wijsheid.
Geen hiërarchie, geen verhevenheid boven anderen, maar verbonden met alles wat is. 
Het is een rijk van *liefde waarin iedereen harmonieus samen leeft in een balanskracht waarbij het denken compleet zuiver is in de aandacht naar eigenlijk alles wat er is.
Er is dan ook een continue verbinding met wat er binnen én buiten de mens aanwezig is, zoals àndere mensen, natuur, dieren en óók andere werelden. 
Hierdoor ontstaat automatisch een hoge trilling en leeft iedereen dan ook in een hogere staat van bewustzijn. De kracht die daardoor ontstaat is zo ontzettend sterk dat elke onbalans die deze werkelijkheid zou binnen treden, spontaan uit elkaar zou vallen.

Jijzelf bent een mens hier op aarde maar je behoort tot een beschaving van mensen die allemaal afkomstig zijn van die wereld.
Afkomstig omdat er in die wereld iets heeft plaatsgevonden waardoor ons bewustzijn voor meer dan 95% is gedempt.

Wat is er gebeurd?

De huidige aardse menselijke beschaving kent dus een neergang in het bewustzijn en vermogen van scheppen. In de werkelijkheid zoals hierboven omschreven kwamen we in een situatie terecht waarbij we fractie na fractie gedempt werden in ons bewustzijn en in de vergetelheid raakten van onze werkelijke historie en vermogen. 

In die situatie is er namelijk een technologie ingezet die “archon” wordt genoemd.
Archon is een artificiële frequentie-technologie die, simpel gezegd, is ingebracht en ingeschakeld door de leiders van die technologie. Op deze aarde worden die leiders de *draconiers genoemd, een heel krachtig reptiel draconisch gevechtras.

Dit alles zorgde ervoor dat de kracht van bewustzijn in de mens stopte. De mens, het humanoïde ras, is dus gedeactiveerd omdat hun kracht van zelf-autonoom scheppend bewustzijn, effecten had voor hen, de draconiers.
Dus in feite zijn we op non-actief gezet om te voorkomen dat we gaan scheppen. 

Doordat wij op non-actief zijn gezet hadden zij vrij spel. Het gevolg daarvan kun je zien in de wereld, de alledaagse werkelijkheid. Een wereld van oorlog en destructie, dood en verderf. Maar niet alleen op het wereldtoneel, ook lokaal, in huiselijke kring, vriendschap en relaties, op de werkvloer, etc.
De artificiële frequentie ‘archon” huist overal en vloeit overal doorheen.

Het is een zeer geavanceerde technologie die er ook voor zorgt dat we in scripts leven. 1 belangrijk script is de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is dus niet wie jij bent maar een programma, verzonnen door deze gasten achter de knoppen.
Ook allerlei vormen en kaders waarin we leven zijn scripts die er op hun beurt weer voor zorgen dat er geen wezenlijk contact ontstaat tussen mensen. Die vormen en kaders zijn bijvoorbeeld het praten over je baan, woning, vakantie, de situatie in de wereld etc.

Vergeten

Enfin, wat er exact is gebeurd is middels diezelfde technologie uit onze herinnering gehaald. We zijn het “vergeten”. We zijn massaal vergeten wie wij van oorsprong zijn en waar we vandaan komen. Echter zijn er een aantal mensen op aarde waarbij die technologie niet heeft gewerkt en waarbij de herinnering nog loepzuiver aanwezig is. Deze mensen zijn dan ook mijn inspiratiebron waardoor mijn oorspronkelijke wezen aangaat en de herinneringen langzaam terugkeren middels gevoel, emotie en voorstellingsvermogen. 

Hier in deze aardse realiteit valt veel van wat hier is omschreven niet met ons huidige menselijke denkvermogen te bevatten. Wanneer deze blog jou dan ook als kolder in de oren klinkt is dat volkomen te begrijpen. 

*Deze liefde is niet de poezelige namasté sunshine & butterfly’s liefde die we hier op aarde kennen en gepredikt wordt in religie en in de new age. 
*In de gnostische geschriften ook wel annunaki genoemd.

Lees mijn blogs met een open mind, zonder voor- en afkeur en onderzoek vooral zelf. 

Na bijna een jaar aan strenge maatregelen en aangekomen in een volgende lockdown snakt iedereen naar het oude normaal. De economie zakt in, bedrijven gaan failliet, mensen worden uit elkaar gedreven en velen leven in angst. 
Bezien vanuit de perceptie van het oude normaal is dat geheel begrijpelijk, maar willen we wel terug naar dat oude normaal? 

Willen we terug naar de consumptie maatschappij? 

Willen we terug naar een leven waarin gejakker een vaststaand gegeven is en we onze vrije tijd verdoen aan het kopen van spullen die we niet nodig hebben? Spullen die over het algemeen niet duurzaam en zonder oog voor het welzijn van dier, mens en natuur worden geproduceerd. Spullen die grondstoffen bevatten die het milieu belasten en aantasten, geproduceerd onder erbarmelijke werkomstandigheden tegen een schamel loontje etc. 
Wil je terug naar een leven waarin je een luxe artikel nodig hebt om je zelfvertrouwen op te krikken, je hebzucht te bevredigen en de innerlijke leegte te vullen? 
Niet essentieel luxe artikelen die je overigens maar een kortstondig pleziertje geven omdat je na 2 weken alweer iets nieuws nodig denkt te hebben.
Deze vicieuze cirkel zal doorbroken moeten worden want ondertussen raakt de aarde uitgeput van haar grondstoffen en wordt de natuur gruwelijk belast door de massale afvalbergen en volgestouwde zeeën van weggegooide producten en de giftige chemische stoffen die het bevat. 

Willen we terug de Ratrace in?

Een ratrace is een abstract begrip dat aangeeft dat iemand of iets bezig is met een reeks eindeloze of nutteloze handelingen die geen uitzicht bieden op resultaat. Het roept een beeld op van de vergeefse pogingen van een rat die probeert te ontsnappen terwijl deze schijnbaar doelloos in een tredmolen loopt.
Aldus Wikipedia, mijn inziens een voortreffelijke omschrijving.

De vraag is, willen we daar naar terug?
Wil jij je hele leven strevend en rennend doorbrengen?
Wil jij van weekend naar weekend en van vakantie naar vakantie leven?

Wil je werkelijk vrij zijn? 

Wil jij zelf autonoom kunnen bepalen en beslissen wat jij wilt in het leven?
Wil je ieder moment van de dag kunnen beslissen wat je doet, los van regels en kaders, waar die ook vandaan komen?
Zou je niet datgene willen doen waar je waarlijk blij van wordt?
Kun je je überhaupt voorstellen dat je zo vrij zou kunnen zijn?

In het oude normaal dacht je vrij te zijn, maar was je dat wel? 

Ben je vrij als je niet datgene kan doen wat je van binnen voelt?
Ben je vrij als je geleefd wordt en aan het overleven bent?
Ben je vrij als je moet betalen om te kunnen leven?
Is vrijheid voor jou dat je moet opstaan uit je warme bed en denkt deel te moeten nemen aan de voorgenoemde ratrace? 
Is vrijheid voor jou leven van weekend naar weekend, van vakantie naar vakantie?

Wat zaken van het oude normaal

Het oude normaal is:
ongelijkheid en verdeeldheid op alle vlakken,
wereldwijde onderdrukking van de mens,
multinationals en de 1% hebben de macht,
een stijgende armoede,
een dalende volksgezondheid,
massale uitroeiing en vernietiging van dierenlevens en natuur,
de digitalisering van de mens (transhumanisme),
kindermishandeling en pedofilie,
klonen van mens en dier,
doofpotten, geheimhouding en leugens in plaats van complete transparantie,
oorlogen en conflicten,
volg en controlesystemen,
mindcontrol,
stelselmatig afnemen van vrijheden,
verharding, ongelijkwaardigheid, onrechtvaardigheid, misleiding en zo kan ik nog wel even doorgaan…

Wil je daar werkelijk naar terug? 

We all want a better world

Iedereen wil een betere wereld. Een wereld waarin voorgenoemde niet bestaat. En we hebben het met z’n allen niet kunnen bereiken.
Dus er is iets anders nodig. Wat er nodig is is dat werkelijk alles zal moeten verdwijnen. Alles zal plat moeten, alles zal herzien moeten worden.
En niet alleen op het wereldtoneel en in de maatschappij. Ook jij zal veranderen.
Alles waar je je hele leven in hebt geloofd zal verdwijnen. Al onze percepties, overtuigingen en conditioneringen, alles.. 

Are you ready for the ride? 

NB: Beeldmateriaal is niet van mijn hand

Lees mijn blogs met een open mind, zonder voor- en afkeur en onderzoek vooral zelf. 

We leven in een gescripte realiteit.
Op het moment dat je wordt geboren stap je in het script. Zo stapte ik in het script “Kim Verhoef”.
Dit script heeft vele leuke maar ook vele minder leuke dingen. Leven in een script voelt benauwd, beklemd, verdicht.
Je voelt dat je van alles wilt maar het is niet mogelijk. Niet mogelijk door bijvoorbeeld onvoldoende geld, geen kracht, slechte gezondheid, te jong, te oud, te weinig tijd, wetten, regels en verboden etc etc
Alle verhalen en situaties die je in je leven meemaakt liggen in het script geprogrammeerd. Daarom kan het ook voorspeld worden door zogeheten mediums, zij hebben het vermogen om in scripten te kijken

Het heeft zo moeten zijn

In de new age noemt men dat “het heeft zo moeten zijn”, of “je lot”. Maar dat is nimmer het geval.
De new age (new world order naar een ontwerp van Henry Kissinger) is ontstaan om mensen klein te houden en ze het idee te geven dat men hier is om te leren en de werkelijkheid te accepteren zoals hij is. Hierdoor zet men niet de eigen innerlijke kracht in en wordt er weggekeken van zaken die het juíst nodig hebben om gezien te worden. 
Wegkijken onder het mom van dat je het anders creëert of erger maakt.. Een grove leugen en een vervorming en verdraaiing van hoe het werkelijk is.
Want zeg nou zelf, de afwas verdwijnt ook niet als je er gewoon niet naar kijkt, toch?
En, is de wereld er inmiddels beter op geworden nu men in de new age massaal wegkijkt?

Als mensen geloven dat ze door gidsen en meesters geleid worden, zullen zij ook daadwerkelijk geleid moeten worden door een meester zoals ik.
– Henry Kissinger (boek Thank you for the memories, Brice Taylor)

Labyrinth

Zoals het voelt, zo is het ook. Benauwd en verdicht. 
Dit komt doordat er vele mogelijkheden uit deze realiteit zijn gescript. 

gescripte en geprogrammeerde realiteit

Je maakt een keuze en die keuze heeft een aantal gevolgen, of je wilt iets en er zijn bijvoorbeeld maar 3 mogelijkheden om datgene te organiseren of te bereiken. Dat zijn de mogelijkheden die in het script liggen, de rest is eruit geprogrammeerd en dus onzichtbaar in deze realiteit en daardoor voor velen onbereikbaar. Je loopt als het ware door een Labyrinth met een beperkt aantal mogelijkheden aan routes.
Zo bewandel je ook het uitgestippelde en geprogrammeerde pad van jouw leven hier.

matrix

Wil je een huis in de natuur, dan is dat in deze gescripte realiteit vaak niet mogelijk voor de minder bedeelden vanwege het concept geld. Tenzij je enorm gaat inboeten op comfort of de wetten en regels aan je laars lapt met alle gevolgen van dien.
Wil je meer rust in je leven en doen wat je hart je ingeeft?  Dan word dat bemoeilijkt door financiële, bureaucratische en sociale verplichtingen en verwachtingen, etc 
En zo zijn er heel veel dingen die niet mogelijk zijn in deze wereld, simpelweg omdat ze niet in dit script geprogrammeerd zijn.

Nu met dat zogenaamde virus wordt de wereld nog verdichter, nog benauwder.  Dat virus is dan ook een gigantisch uitgerold programma wat deze realiteit nog straffer en benauwder maakt. Alles wat mogelijk was tot afgelopen maart is nu verboden of is gebonden aan regels. 
Weer een hoop mogelijkheden weg. Weer worden er mogelijkheden en vrijheden weggeprogrammeerd. 

Script in Script

Zo zie je dat er ook scripten in scripten zijn. Dat virus is een script, en jouw leven is ook een script wat op zijn beurt ook weer scripten bevat. 
En dit alles zit ook weer in een script want de hele wereld zit opgesloten in een economisch model waardoor niemand echt leeft. Wat je dus óók kunt zien als een gigantisch collectief script. 
Je denkt dat je leeft, maar wat is leven als je het merendeel van de tijd bezig bent met geld verdienen en alles wat daarmee te maken heeft?
Want wat zou je doen als geld niet bestond? 
Wat zou je doen als je niet iedere dag vroeg je bed uit hoeft om in de file te gaan staan om vervolgens 8 uur achter een scherm te gaan zitten en daarna weer in de file naar huis te rijden, vervolgens moe op de bank te ploffen, zappend langs tv kanalen de avond doorkomend, je tanden poetsen, je bed in te rollen en de volgende dag het riedeltje weer opnieuw afdraaien?
Is dat leven in vrijheid

Die gasten achter de knoppen

Maar wie of wat is nu diegene die achter de knoppen zitten?
Het antwoord daarop is niet eenduidig omdat het zeer complex in elkaar zit. Degenen die beginnen aan hun zoektocht komen meestal uit bij de illuminatie/cabal etc. De heersende elite in deze wereld die alles in de zichtbare realiteit bepalen. Daar kwam ik destijds ook uit, maar er bleef wat knagen. Hele bibliotheken aan boeken zijn er geschreven over de heersende elite en hoe dat allemaal in elkaar zit, maar een oplossing wordt niet geboden.
Het blijft slechts hangen in je verzetten, anderen “wakker” maken en activisme, met alle gevolgen van dien waardoor het Labyrinth nog beperkter wordt.

Ik voelde dat er meer moest zijn. Want wie of wat staat boven de heersende elite?
Hoe kan het dat zij handelen zoals ze handelen? Dat zij denken zoals ze denken en geen enkele empathie hebben? 
Een simpel antwoord als dat ze ‘gewoon de macht willen’ was voor mij niet bevredigend. Want waarom willen ze dat dan? En wat in hen drijft hen daartoe?
Daarover binnenkort meer.

Toch nieuwsgierig?
Hier alvast een kort filmpje (12 minuten) waarin het in het kort wordt weergegeven.

Als je op de snelweg rijdt kom je weleens veevervoer tegen. Grote vrachtwagens met varkens, op weg naar het einde van hun leven.
Op die vrachtwagens prijkt meestal een vrolijk varkentje.
Je snapt dat dat allerminst het geval is.
De varkens in de vrachtwagen zijn niet vrolijk.
Ook zijn ze niet op weg naar een feestje of een andere vreugdevolle happening.
Waarom dan toch dat vrolijke varkentje? 
Nou simpel; wanneer de waarheid zou worden getoond en er een bloederig tafereel afgebeeld werd waarop de afslachting van een varkentje werd getoond zouden mensen er schande van spreken, in opstand komen en geen karbonades of spek meer kopen.
Dus wordt er een beeld getoond wat tegenovergesteld is van de waarheid.
Ditzelfde zie je gebeuren bij kippen en koeien. Dieren op weg naar massaslachting maar op het voertuig zien we een goedgehumeurd dier.

Dit verhaal is toepasbaar op een zeer groot deel van wat zich in de wereld afspeelt.
Aan de voorkant wordt het tegenovergestelde van de waarheid getoond. Hierdoor wordt het overgrote deel van de mensheid op een omvangrijke schaal en met denderend succes misleid.

Hoe dan?

Hoe komt het toch dat de mens zich zo laat misleiden? 
Hoe kan het dat de mens het eigenlijk ergens wel weet maar toch, als gehypnotiseerd, zich laat leiden door een leugen? Want zeg nou zelf; een vrolijk varkentje op een vrachtwagen op weg naar het slachthuis, daarvan snapt toch iedereen dat dat niet klopt. 
Toch lijken mensen niet bij machte om het te keren en te handelen naar dat wat zij voelen en innerlijk weten.
En dat is niet alleen bij het vrolijke varkentje het geval.

Eén van de onderliggende reden dat men zich laat misleiden wordt al van jongs af aan ingeprent. Wanneer je als kleine uk naar school gaat wordt je geleerd volledig blind te varen op autoriteiten. Gelijktijdig wordt jou ook stelselmatig afgeleerd om zelfstandig te denken en te luisteren naar je innerlijke stem. 
Nu is de ene daar gevoeliger voor dan de ander, maar bij het gros van de mensheid is het gelukt om daarmee de innerlijke stem het zwijgen op te leggen en het gevoel af te sluiten. 
Hierdoor gaat een groot deel van de mensheid gehypnotiseerd door het leven. 

Massahypnose

Wanneer het gevoel of de innerlijke stem zich toch zo nu en dan laat horen, wordt dat weg-gebagateliseerd met allerhande drogredenen die jou in de schoolbanken en de maatschappij zijn aangepraat. 
Want ook door je omgeving wordt je in de hypnose gehouden. Heb je een afwijkende visie, dan wordt je door het merendeel van jouw directe omgeving (familie en vrienden) terecht gewezen. Zij zijn immers ook gehypnotiseerd.
Dit is de massahypnose en massa-indoctrinatie waar de mensheid zich in bevind. Deze massahypnose heeft van prachtige voelende en zelfstandig denkende autonome wezens, volgzame zombies maakt. 

Dit verschijnsel zie je ook bij sektes. Volgelingen kunnen niet meer zelfstandig denken en voelen en die enkelingen die dat nog wel kunnen worden door de sekteleden die dat vermogen zijn verloren, tot de orde geroepen of verstoten.
Deze maatschappij, deze wereld kun je dus zien als een gigantische sekte omdat het zelfstandig denkende en voelende wezens terechtwijst, afkeurt en voor gek verklaart. 
Dit terwijl zij slechts zien wat er werkelijk gaande is en weten wat er schuil gaat achter het vrolijke varkentje. 

Menselijk, menselijk noemt men een mens die compassie en betrokkenheid heeft voor zijn medemens. Een wezen wat zoekt naar verbinding met de ander.
Samen praten, lachen, huilen, dansen, wandelen, ontdekken, kortom plezier hebben in het leven en het leven delen. Een simpel kopje koffie op een zonnig terras, struinen over de markt of het strand, een filmpje pakken, luisteren naar muziek. Elkaar helpen en er zijn voor de ander. Een knuffel, een kus, een luisterend oor. De mens is een sociaal wezen. 

Al het bovenstaande wordt nu getracht de kop in te drukken , het gehele menselijke menszijn wordt onderdrukt en weggeduwd door een ‘killervirus’.  Een zeer uitermate gevaarlijk killervirus waarbij het grootste gedeelte van de bevolking niet ziek is en de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn. 
Waarbij onbetrouwbare tests kunstmatig het aantal besmettingen statistisch opschroeven. 
En waarbij overledenen aan andere oorzaken meegerekend worden in de  “overleden door Corona” statistieken.
Om nog maar niet te spreken over de schade die door de PCR test toegebracht wordt aan het hersengebied.

We doen het samen?

De leus “we doen het samen” is een loze kreet omdat het juist verdeeldheid en onverdraagzaamheid zaait. Zowel bij de voorstanders van de maatregelen en de overheid-gelovigen als de tegenstanders en ongelovigen.
Desinfecteren, registreren, gehoorzamen, verklikken, afstand houden, Corona-app, de economie die in elkaar zakt, mondkapjes-plicht,  de eenzijdige informatie van de media, het “nieuwe normaal”, een zeer onbetrouwbaar vaccin wat in no time uit de grond gestampt wordt…
Door de opgelegde regels en de angstpropaganda van de overheid wordt ieder medemens nu een potentiële vijand. Net als in de oorlog en in de DDR word deze vijand verklikt en verraden wanneer het een soeverein zelfdenkend/voelend medemens betreft die zich niet de les laat lezen door de overheid. 
Ik heb lang gedacht dat alleen deze soevereine zelf-nadenkende mens door hun overheid-gehoorzame omgeving scheef werd aangekeken. Maar niets is minder waar, ook de zogenaamde (vaak zelfbenoemd) “wakkere” mens maakt er een potje van. 
Kortom, het maakt vele vriendschappen kapot en rukt vele families uit elkaar. 
De ooit zo medemenselijkheid, compassie en zorg voor de ander veranderd in kille afstand (1,5 meter, oftewel “social” distance) en scherpe vijandigheid. 
Iedereen wordt onder de leus “we doen het samen” verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van de ander. Doe je daar niet aan mee dan krijg je het stempel “egoist”. Een complete mindfuck en verdraaiing.

En zo wordt de mensheid tegen elkaar uitgespeeld en het gros heeft het niet in de gaten… 

Binnen 6 maanden

Wat is er met de mensheid gebeurd in 6 maanden tijd? 
Het hele menselijke aspect zoals omschreven aan het begin van deze blog lijkt weggevaagd en heeft plaatsgemaakt voor vijandigheid en angst voor elkaar.
En dat in maar liefst 6 maanden tijd!! 
In 6 maanden tijd ligt de economie op z’n gat, is de mens bang of vijandig richting zijn medemens, worden er torenhoge boetes uitgedeeld aan mensen die het gewoon fijn hebben samen, bepaald de overheid wat je in je eigen huis doet, wordt er grootschalig censuur toegepast en worden kritische geluiden en andere invalshoeken afgedaan als complottheorieën en angstvallig weggehouden uit de media die alleen eenzijdige informatie geeft.
Toch apart dat we sinds jaar en dag wel met z’n allen de mond vol hebben over Noord Korea en andere communistische dictaturen, maar intussen zelf akkoord gaan met een beleid wat er niet ver van verschild..

Transhumanisme en Staatisme

Dit is wat ingebeelde angst en staatisme met de mensheid doet.
Ze worden als was in de handen van overheden.  Het zelfdenkend vermogenen stopt en, nog belangrijker, de connectie met het hart wordt verbroken.
Als lemmingen zijn ze te sturen en te vormen… Een vruchtbare bodem voor het transhumanismeverliefde pubers

Vanmiddag was een heerlijke middag. 
Bij een cliënt in de tuin samen geluisterd naar de vogels die heen en weer vliegen en zeer geanimeerde gesprekken voeren. Lekker naast elkaar in de boom, genietend van de zonnestralen die door de bomen hun verenpracht bereiken. 
De dieren krijgen niets mee van wat er zoal in het menselijk brein wordt gestopt de laatste weken, zij zitten niet massaal dag en nacht voor een scherm wat allerhande theorieën de ether in gooit.. Ze zitten lekker in de boom te kwetteren met soortgenootjes. En ook al zouden ze tv kijken, dan schudden ze daarna een keer met hun veertjes en weg is de ellende. 
Zo gaan de dieren om met zaken die minder leuk zijn. 
Zij laten zich ook niet beperken in hun vrijheid, zij laten zich niets opleggen. Zoeken gewoon hun naasten op voor een knuffel en een gesprek, zonder een vooraf bepaalde afstand, zonder ingeprente angst..

De middag zette zich gemoedelijk en vredig voort. Meneer lezend in een boek terwijl ik hem voorzag van zijn natje en droogje. 
Na enige tijd ben ik de keuken in gedoken en heb ik een lekker maaltje voor ons beide gekookt en hebben we met de zon op ons gezicht in de serre smakelijk gegeten. 

Onderweg naar huis mijmerde ik wat over wat er momenteel allemaal gebeurd en dat het niet wordt geapprecieerd als je een andere visie hebt over het hele gebeuren. Dat je woordelijk aangevallen wordt en men het niet wil horen. 
Ik vroeg mij af waarom ik zo nodig mijn visie moest delen.
Al snel kwam het antwoord in mij naar boven…
Ik voorzie dat de mensheid en de omgang met elkaar blijvend zal veranderen. De angst wordt zo ontzettend diep ingezet en de absurde maatregelen worden zo ver doorgevoerd dat het voor veel mensen lastig zal zijn om zonder angst weer echt verbinding te maken met de ander.. 
Men zal door de absurde angstpropaganda blijvend angstig blijven voor zijn medemens. Al is covid-19 voorbij, men zal bang zijn voor andere ziektes.. 

En wat schets mijn verbazing? 
Thuis aangekomen zet ik de tv aan en zie dat het wekelijkse “nieuwe maatregelen momentje” net op tv is geweest. 
Och ja, het is dinsdag! Da’s waar ook! Sinds dit gedoe aan de gang is, komt Rutte iedere dinsdagavond om 19.00 uur zijn zegje doen. Worden er iedere dinsdagavond weer nieuwe zaken aangekondigd die als zoete koek geslikt worden door de massa.
Er wordt gesproken over het “nieuwe normaal”….

Het nieuwe normaal houdt in: 
– Blijvend 1,5 m afstand
– Een app die u waarschuwt voor de mensen om je heen…

Even resumé:
Binnen een maand tijd zijn al onze vrijheden ingeperkt
Binnen een maand tijd is het contant betalen tot asociaal gedrag omgedoopt
Binnen een maand tijd is het verboden om samen te zijn (samenscholing noemt men dat, alsof het een criminele daad is)
Binnen een maand tijd is het verboden om een ander aan te raken
Binnen een maand tijd zijn evenementen verboden
Binnen een maand tijd zijn we bang gemaakt voor de ander en bekijkt men elkaar argwanend
Binnen een maand tijd is het zover gekomen dat men elkaar gaat verraden dmv kliklijnen
Binnen een maand tijd zit men aan internet gekluisterd om het idee van contact met de ander te kunnen bevredigen
Binnen een maand tijd durven we niet meer naar buiten
Binnen een maand tijd zitten de ouderen alleen in de verpleeghuizen en is bezoek verboden

En nog steeds slikt de massa dit? 
Nog steeds gaat de massa unaniem akkoord? 

Dat laatste vind ik nog wel het meest trieste van alles.. Dat het zo erg gesteld is met een groot deel van de mensheid dat zelf nadenken, zelf invoelen totaal verdwenen lijkt te zijn.. 

Als dit alles plotseling van de een op de andere dag opgelegd zou worden zou niemand akkoord gaan, maar als er een klein maandje overeen gaat vindt men het niet meer dan normaal en is men zelfs blij…


Hiermee blijkt dan ook dat mindcontrol van de media zeer effectief is..

De mensheid wordt momenteel fysiek beperkt in zijn vrijheid.
Dat is echter alleen op het aardse vlak het geval.
Ze kunnen me nog zo isoleren, mijn innerlijke vrijheid kunnen ze me niet ontnemen. 

Mijn innerlijk voelen kan niet afgenomen worden.
Ook mijn innerlijke kracht kan mij niet afgenomen, die blijft bestaan.

Ik ben altijd al vrij geweest.
Misschien niet fysiek, maar innerlijk wel.
Ik ben vrij om te voelen wat ik wil en ik ben vrij om te denken wat ik wil.
En zo ben ik ook vrij om middels mijn innerlijke kracht mezelf los te koppelen van dat wat hier op het aardse vlak gebeurd.

Mijn innerlijk is vrij van welke fysieke belemmering en inperking dan ook. 

Dit geldt ook voor jou!

station
Sinds 2 weken ligt de wereld plat en worden er enorm veel maatregelen genomen tegen de mensheid.
Allemaal onder het mom van “voor uw veiligheid, omdat we om u geven, omdat we u willen beschermen etc etc”

De meesten weten dat dit allemaal een doel heeft.
Een al lang geplande agenda die men ten uitvoer wil brengen met als einddoel de robotisering van de mens in een Orwell samenleving in 2030.

Ik wordt enorm verdrietig van het feit dat er velen zijn die dit niet door hebben en compleet vertrouwen hebben in de overheid en daarmee dan ook akkoord gaan met alle absurde maatregelen die tegen de mensheid gericht zijn.
Nou, ik ga NIET akkoord!

Ik ga niet akkoord met:

Het afstand bewaren tot mijn medemens. (mensheid wordt uit elkaar gedreven)
Het niet mogen aanraken van mijn medemens. (mensheid wordt uit elkaar gedreven)
De angstcreatie ten opzichte van mijn medemens. (mensheid wordt uit elkaar gedreven)
Het niet mogen bezoeken van ouders in een verpleeghuis. (mensheid wordt uit elkaar gedreven)
Een verplichte vaccinatie. (robotisering)
De inperking van mijn vrijheid.
Isolatie.
Het afschaffen van contant geld. (robotisering)
De angstpropaganda van de media.
De uitrol van 5G. (robotisering)

Als ik hiervoor bestraft wordt dan zij dat zo.

En jij?

Ter inspiratie: 

Wijk maar af. Wees de vreemde eend maar. De storende factor. De lastige. De streng met junk-DNA. De zonderling. De eigengereide appel die niet in de buurt van de boom of het bos valt. Wees die dwaas maar. De idioot. De dorpsgek.
Laat de kudde maar hoofdschuddend achter. Breng ze maar in verlegenheid. Laat ze zich maar schamen voor je. Laat ze maar kwaad zijn op je. Ze zullen je uitschelden, maar laat ze maar.
Laat ze je maar uitjouwen. Laat ze maar wijzen. Laat ze maar lachen. Wees bestand tegen hun hoon.
Wees het onderwerp van hun grappen maar. Wees maar een enorme mislukkeling in hun ogen.
Ga door. Een leeuw maakt zich niet druk over wat schapen denken. Wees het littekenweefsel op hun wereldbeeld. Op wat normaal is en hoe het hoort. Ze zullen je verafschuwen. Ze zullen je vrezen. Ze zullen wensen dat ze net als jou konden zijn.”
Bron: David Icke in zijn boek: Het Fantoom zelf. Over manipulatie, controle en de weg naar vrijheid.Het Coronavirus is een mindconcept.
Een concept in het hoofd, ingebracht door de media.

Maar er zijn toch mensen die echt ziek zijn?
Ja, die zijn er.
En er zijn ook mensen aan overleden, toch?
Ja, ook dat
Ieder jaar worden er heel veel mensen ziek door de griep en vorig jaar zijn er circa 7000 mensen aan overleden. 
Maar dat terzijde.

Gedachtenkracht
Zoals we weten zijn onze gedachten ijzersterk, gedachtenkracht noemen we dat. Omdat de machten achter de schermen dit ook weten creëren zij bewust concepten in een vorm en op een manier die door iedereen (althans de meesten) wordt geloofd, aangenomen en aanvaardt. 
Door dat geloof (wat ook met het hoofd gebeurd) worden er frequenties gecreëerd die er op hun beurt voor zorgen dat je ziek wordt. Zo werkt het ook met het placebo. Je gelooft in de werking van een medicijn en het werkt. Dan werkt het dus ook de andere kant op.

Leven zonder media
Mensen worden momenteel compleet bewogen door wat zich in het hoofd afspeelt en zitten door deze Corona-hysterie massaal in het denken. 
Want let wel, stel je hebt geen tv,  krant en internet. Dan zou je niet op de hoogte zijn (mind en denken) en zou je totaal ontspannen gewoon je leven leiden.
Door de tsunami aan panieknieuws schieten mensen in de angst (die ontstaat in het hoofd) waardoor men geen contact meer heeft met het innerlijke zelf en met het hart. Daar wordt dan ook niet meer naar geluisterd.
Het credo “volg je hart” is niet meer van toepassing, simpelweg omdat de mind het overschreeuwt. Men heeft er dus geen contact meer mee.

Dit is ook 1 van de redenen dat ik het nieuws al lange tijd niet meer volg. En als ik het bekijk dan observeer ik het met een neutrale blik en afstand. Ik laat de concepten die uit het scherm op ons uitgestort worden, niet toe in mijn hoofd en mijn systeem. Globaal weet ik wat er speelt maar het heeft geen invloed (meer) op mij.

Toch even spieken
Nu met deze Coronahype ben ik toch geregeld gaan kijken en volg ik geregeld de berichten op Facebook. Iedereen is er maar druk mee.. en ikzelf ook…
Ik merkte wat dat fysiek met mij deed. Spanningsklachten en vermoeidheid want mijn hoofd was er ook maar druk mee. En dan liet ik me nog niet eens leiden en beïnvloeden door de paniekgolf die over de wereld raast..

Rust
Nu het grootste gedeelte van de wereld op zijn gat ligt zijn er vele andere dingen die je kunt doen in plaats van je druk maken (hoofd) over hoeveel besmettingen er bij zijn gekomen. Laat de tv en krant voor wat die is en ga lekker wat anders doen. Als je gedwongen thuis zit; zie het als een vakantie! Geniet!

Mijn katten Guusje en Ginger maken zich bijvoorbeeld nergens druk over. Liggen ontspannen te spinnen, genieten van een snoepje en een knuffel.
Zij kennen geen angst voor wat ooit misschien komen gaat want dat bestaat niet.
Ze leven en zijn altijd in het moment, gisteren en morgen bestaat niet.
Zij kennen alleen angst bij directe fysieke bedreiging. Ingebeelde angst door mindconcepten kennen zij niet.

Wees in deze periode in het moment en ben zoals de dieren. Ontspannen en genietend want alles wat er nu lijkt te gebeuren gebeurd alleen maar in het denken.

Wie ik ben is wat er van me overblijft als ik dood ga.

Je zou denken dat ik daarmee lijk te zeggen dat ik niets ben. Het tegendeel is echter waar.. Mijn lichaam met de naam Kim is de rol die ik hier heb, met andere woorden ; de persoonlijkheid en het voertuig. Die is best leuk hoor en mag er best zijn, maar dat is niet wie ik ben. 

Ik ben niet mijn uiterlijk,

Ik ben niet mijn werk,

Ik ben niet mijn meningen en overtuigingen,

Ik ben niet mijn irritaties, stress, angst,

Ik ben niet mijn psyche,

Ik ben niet mijn denken,

Ik ben niet mijn trauma’s,

Ik ben niet mijn karakter,

Ik ben niet mijn talenten,

Ik ben niet de vorming door mijn aardse ervaringen,

Ik ben niet mijn sterrenbeeld,

Ik ben niet datgene wat mij het beste uitkomt, 

Ik ben niet mijn smaak van kleding, huis, auto etc

Ik ben niet mijn bezittingen,

Ik ben niet de dochter van,

Ik ben niet de partner van,

Ik ben niet de vriend of vriendin van,

Etc..

Al het bovenstaande zijn onderdelen en rollen van mijn persoonlijkheid, onderdelen die horen bij de persoon Kim.
Kim kun je zien als een soort avatar, een poppetje wat in deze wereld de rol van Kim speelt. Net als in het spelletje The Sims bijvoorbeeld.
In The Sims is iemand anders de bestuurder van het poppetje. Er zit iemand achter de knopen die de gehele realiteit van het poppetje orkestreert. Wat het poppetje bezit, hoe het eruit ziet, hoe het zich voelt, welke vrienden en familie het heeft, welke baan, welk huis en waar dat staat. Werkelijk alles wordt er georkestreerd.
Zo zit dat ook in deze wereld.. maar daarover later meer.

Verbetering

Je persoonlijkheid verbeteren is best leuk en kan soms interessant zijn.
Je kunt dingen leren, spullen bezitten, bibliotheken aan kennis vergaren en je kunt een groot deel van je leven bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Allemaal dingen die je misschien best kunnen helpen om hier in deze realiteit een beetje een leuk leven te hebben. Maar het is niet wie je bent. 
Zelf heb ik hele boekenkasten vol zelfhulpboeken doorgespit, workshops en trainingen gevolgd, maar het waren slechts inzichten en bijschavingen op persoonlijk level. 
Het moment dat ik dat ging zien had een uitgedunde boekenkast tot gevolg. 

The Sims

Wie ben ik wel? 

Nou ja, eigenlijk wat overblijft wanneer dit voertuig met de geprogrammeerde rol Kim, deze realiteit verlaat en alles wat niet meegenomen kan worden. Het lichaam stopt met functioneren en de persoon Kim verdwijnt daarmee ook.
Wat overblijft is mijn wezen. Sommigen noemen het ziel, maar dat vind ik te beperkt. Mijn wezen is ook een mens, maar is compleet vrij en soeverein en leeft vanuit puur bewustzijn in een andere realiteit. 
Zodra mijn wezen vrijkomt van dit lichaam en van Kim gaat zij weer terug naar huis, haar oorspronkelijke wereld

Mijn wezen

Kim is de schil, het masker om mijn wezen heen. De schil is echter zeer sterk geprogrammeerd en probeert daardoor continu het bewustzijn terug te duwen, te dempen.
Steeds wanneer mijn wezen, mijn bewustzijn, erdoorheen komt wordt het teruggeduwd door het geprogrammeerde denken, de trauma’s etc 
Wanneer mijn wezen en bewustzijn voelbaar is, is dat in de momenten van creatie, in wezenlijk en gelijkwaardig contact met dieren, in theta (hersengolfstaat) of in stilte. Niet de stilte van een stille omgeving maar de stilte in mijzelf. 
Daar is geen denken, alleen voelen. Een voelen wat voorbij gaat aan de woorden en gedachten van deze realiteit en persoonlijkheid.

 

 

Kortom; wie ik ben is wat er van mij overblijft als ik dood ga