Het Vrolijke Varkentje

Als je op de snelweg rijdt kom je weleens veevervoer tegen. Grote vrachtwagens met varkens, op weg naar het einde van hun leven.
Op die vrachtwagens prijkt meestal een vrolijk varkentje.
Je snapt dat dat allerminst het geval is.
De varkens in de vrachtwagen zijn niet vrolijk.
Ook zijn ze niet op weg naar een feestje of een andere vreugdevolle happening.
Waarom dan toch dat vrolijke varkentje? 
Nou simpel; wanneer de waarheid zou worden getoond en er een bloederig tafereel afgebeeld werd waarop de afslachting van een varkentje werd getoond zouden mensen er schande van spreken, in opstand komen en geen karbonades of spek meer kopen.
Dus wordt er een beeld getoond wat tegenovergesteld is van de waarheid.
Ditzelfde zie je gebeuren bij kippen en koeien. Dieren op weg naar massaslachting maar op het voertuig zien we een goedgehumeurd dier.

Dit verhaal is toepasbaar op een zeer groot deel van wat zich in de wereld afspeelt.
Aan de voorkant wordt het tegenovergestelde van de waarheid getoond. Hierdoor wordt het overgrote deel van de mensheid op een omvangrijke schaal en met denderend succes misleid.

Hoe dan?

Hoe komt het toch dat de mens zich zo laat misleiden? 
Hoe kan het dat de mens het eigenlijk ergens wel weet maar toch, als gehypnotiseerd, zich laat leiden door een leugen? Want zeg nou zelf; een vrolijk varkentje op een vrachtwagen op weg naar het slachthuis, daarvan snapt toch iedereen dat dat niet klopt. 
Toch lijken mensen niet bij machte om het te keren en te handelen naar dat wat zij voelen en innerlijk weten.
En dat is niet alleen bij het vrolijke varkentje het geval.

Eén van de onderliggende reden dat men zich laat misleiden wordt al van jongs af aan ingeprent. Wanneer je als kleine uk naar school gaat wordt je geleerd volledig blind te varen op autoriteiten. Gelijktijdig wordt jou ook stelselmatig afgeleerd om zelfstandig te denken en te luisteren naar je innerlijke stem. 
Nu is de ene daar gevoeliger voor dan de ander, maar bij het gros van de mensheid is het gelukt om daarmee de innerlijke stem het zwijgen op te leggen en het gevoel af te sluiten. 
Hierdoor gaat een groot deel van de mensheid gehypnotiseerd door het leven. 

Massahypnose

Wanneer het gevoel of de innerlijke stem zich toch zo nu en dan laat horen, wordt dat weg-gebagateliseerd met allerhande drogredenen die jou in de schoolbanken en de maatschappij zijn aangepraat. 
Want ook door je omgeving wordt je in de hypnose gehouden. Heb je een afwijkende visie, dan wordt je door het merendeel van jouw directe omgeving (familie en vrienden) terecht gewezen. Zij zijn immers ook gehypnotiseerd.
Dit is de massahypnose en massa-indoctrinatie waar de mensheid zich in bevind. Deze massahypnose heeft van prachtige voelende en zelfstandig denkende autonome wezens, volgzame zombies maakt. 

Dit verschijnsel zie je ook bij sektes. Volgelingen kunnen niet meer zelfstandig denken en voelen en die enkelingen die dat nog wel kunnen worden door de sekteleden die dat vermogen zijn verloren, tot de orde geroepen of verstoten.
Deze maatschappij, deze wereld kun je dus zien als een gigantische sekte omdat het zelfstandig denkende en voelende wezens terechtwijst, afkeurt en voor gek verklaart. 
Dit terwijl zij slechts zien wat er werkelijk gaande is en weten wat er schuil gaat achter het vrolijke varkentje. 

Menselijk, menselijk noemt men een mens die compassie en betrokkenheid heeft voor zijn medemens. Een wezen wat zoekt naar verbinding met de ander.
Samen praten, lachen, huilen, dansen, wandelen, ontdekken, kortom plezier hebben in het leven en het leven delen. Een simpel kopje koffie op een zonnig terras, struinen over de markt of het strand, een filmpje pakken, luisteren naar muziek. Elkaar helpen en er zijn voor de ander. Een knuffel, een kus, een luisterend oor. De mens is een sociaal wezen. 

Al het bovenstaande wordt nu getracht de kop in te drukken , het gehele menselijke menszijn wordt onderdrukt en weggeduwd door een ‘killervirus’.  Een zeer uitermate gevaarlijk killervirus waarbij het grootste gedeelte van de bevolking niet ziek is en de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn. 
Waarbij onbetrouwbare tests kunstmatig het aantal besmettingen statistisch opschroeven. 
En waarbij overledenen aan andere oorzaken meegerekend worden in de  “overleden door Corona” statistieken.
Om nog maar niet te spreken over de schade die door de PCR test toegebracht wordt aan het hersengebied.

We doen het samen?

De leus “we doen het samen” is een loze kreet omdat het juist verdeeldheid en onverdraagzaamheid zaait. Zowel bij de voorstanders van de maatregelen en de overheid-gelovigen als de tegenstanders en ongelovigen.
Desinfecteren, registreren, gehoorzamen, verklikken, afstand houden, Corona-app, de economie die in elkaar zakt, mondkapjes-plicht,  de eenzijdige informatie van de media, het “nieuwe normaal”, een zeer onbetrouwbaar vaccin wat in no time uit de grond gestampt wordt…
Door de opgelegde regels en de angstpropaganda van de overheid wordt ieder medemens nu een potentiële vijand. Net als in de oorlog en in de DDR word deze vijand verklikt en verraden wanneer het een soeverein zelfdenkend/voelend medemens betreft die zich niet de les laat lezen door de overheid. 
Ik heb lang gedacht dat alleen deze soevereine zelf-nadenkende mens door hun overheid-gehoorzame omgeving scheef werd aangekeken. Maar niets is minder waar, ook de zogenaamde (vaak zelfbenoemd) “wakkere” mens maakt er een potje van. 
Kortom, het maakt vele vriendschappen kapot en rukt vele families uit elkaar. 
De ooit zo medemenselijkheid, compassie en zorg voor de ander veranderd in kille afstand (1,5 meter, oftewel “social” distance) en scherpe vijandigheid. 
Iedereen wordt onder de leus “we doen het samen” verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van de ander. Doe je daar niet aan mee dan krijg je het stempel “egoist”. Een complete mindfuck en verdraaiing.

En zo wordt de mensheid tegen elkaar uitgespeeld en het gros heeft het niet in de gaten… 

Binnen 6 maanden

Wat is er met de mensheid gebeurd in 6 maanden tijd? 
Het hele menselijke aspect zoals omschreven aan het begin van deze blog lijkt weggevaagd en heeft plaatsgemaakt voor vijandigheid en angst voor elkaar.
En dat in maar liefst 6 maanden tijd!! 
In 6 maanden tijd ligt de economie op z’n gat, is de mens bang of vijandig richting zijn medemens, worden er torenhoge boetes uitgedeeld aan mensen die het gewoon fijn hebben samen, bepaald de overheid wat je in je eigen huis doet, wordt er grootschalig censuur toegepast en worden kritische geluiden en andere invalshoeken afgedaan als complottheorieën en angstvallig weggehouden uit de media die alleen eenzijdige informatie geeft.
Toch apart dat we sinds jaar en dag wel met z’n allen de mond vol hebben over Noord Korea en andere communistische dictaturen, maar intussen zelf akkoord gaan met een beleid wat er niet ver van verschild..

Transhumanisme en Staatisme

Dit is wat ingebeelde angst en staatisme met de mensheid doet.
Ze worden als was in de handen van overheden.  Het zelfdenkend vermogenen stopt en, nog belangrijker, de connectie met het hart wordt verbroken.
Als lemmingen zijn ze te sturen en te vormen… Een vruchtbare bodem voor het transhumanismeverliefde pubers

Vanmiddag was een heerlijke middag. 
Bij een cliënt in de tuin samen geluisterd naar de vogels die heen en weer vliegen en zeer geanimeerde gesprekken voeren. Lekker naast elkaar in de boom, genietend van de zonnestralen die door de bomen hun verenpracht bereiken. 
De dieren krijgen niets mee van wat er zoal in het menselijk brein wordt gestopt de laatste weken, zij zitten niet massaal dag en nacht voor een scherm wat allerhande theorieën de ether in gooit.. Ze zitten lekker in de boom te kwetteren met soortgenootjes. En ook al zouden ze tv kijken, dan schudden ze daarna een keer met hun veertjes en weg is de ellende. 
Zo gaan de dieren om met zaken die minder leuk zijn. 
Zij laten zich ook niet beperken in hun vrijheid, zij laten zich niets opleggen. Zoeken gewoon hun naasten op voor een knuffel en een gesprek, zonder een vooraf bepaalde afstand, zonder ingeprente angst..

De middag zette zich gemoedelijk en vredig voort. Meneer lezend in een boek terwijl ik hem voorzag van zijn natje en droogje. 
Na enige tijd ben ik de keuken in gedoken en heb ik een lekker maaltje voor ons beide gekookt en hebben we met de zon op ons gezicht in de serre smakelijk gegeten. 

Onderweg naar huis mijmerde ik wat over wat er momenteel allemaal gebeurd en dat het niet wordt geapprecieerd als je een andere visie hebt over het hele gebeuren. Dat je woordelijk aangevallen wordt en men het niet wil horen. 
Ik vroeg mij af waarom ik zo nodig mijn visie moest delen.
Al snel kwam het antwoord in mij naar boven…
Ik voorzie dat de mensheid en de omgang met elkaar blijvend zal veranderen. De angst wordt zo ontzettend diep ingezet en de absurde maatregelen worden zo ver doorgevoerd dat het voor veel mensen lastig zal zijn om zonder angst weer echt verbinding te maken met de ander.. 
Men zal door de absurde angstpropaganda blijvend angstig blijven voor zijn medemens. Al is covid-19 voorbij, men zal bang zijn voor andere ziektes.. 

En wat schets mijn verbazing? 
Thuis aangekomen zet ik de tv aan en zie dat het wekelijkse “nieuwe maatregelen momentje” net op tv is geweest. 
Och ja, het is dinsdag! Da’s waar ook! Sinds dit gedoe aan de gang is, komt Rutte iedere dinsdagavond om 19.00 uur zijn zegje doen. Worden er iedere dinsdagavond weer nieuwe zaken aangekondigd die als zoete koek geslikt worden door de massa.
Er wordt gesproken over het “nieuwe normaal”….

Het nieuwe normaal houdt in: 
– Blijvend 1,5 m afstand
– Een app die u waarschuwt voor de mensen om je heen…

Even resumé:
Binnen een maand tijd zijn al onze vrijheden ingeperkt
Binnen een maand tijd is het contant betalen tot asociaal gedrag omgedoopt
Binnen een maand tijd is het verboden om samen te zijn (samenscholing noemt men dat, alsof het een criminele daad is)
Binnen een maand tijd is het verboden om een ander aan te raken
Binnen een maand tijd zijn evenementen verboden
Binnen een maand tijd zijn we bang gemaakt voor de ander en bekijkt men elkaar argwanend
Binnen een maand tijd is het zover gekomen dat men elkaar gaat verraden dmv kliklijnen
Binnen een maand tijd zit men aan internet gekluisterd om het idee van contact met de ander te kunnen bevredigen
Binnen een maand tijd durven we niet meer naar buiten
Binnen een maand tijd zitten de ouderen alleen in de verpleeghuizen en is bezoek verboden

En nog steeds slikt de massa dit? 
Nog steeds gaat de massa unaniem akkoord? 

Dat laatste vind ik nog wel het meest trieste van alles.. Dat het zo erg gesteld is met een groot deel van de mensheid dat zelf nadenken, zelf invoelen totaal verdwenen lijkt te zijn.. 

Als dit alles plotseling van de een op de andere dag opgelegd zou worden zou niemand akkoord gaan, maar als er een klein maandje overeen gaat vindt men het niet meer dan normaal en is men zelfs blij…


Hiermee blijkt dan ook dat mindcontrol van de media zeer effectief is..

De mensheid wordt momenteel fysiek beperkt in zijn vrijheid.
Dat is echter alleen op het aardse vlak het geval.
Ze kunnen me nog zo isoleren, mijn innerlijke vrijheid kunnen ze me niet ontnemen. 

Mijn innerlijk voelen kan niet afgenomen worden.
Ook mijn innerlijke kracht kan mij niet afgenomen, die blijft bestaan.

Ik ben altijd al vrij geweest.
Misschien niet fysiek, maar innerlijk wel.
Ik ben vrij om te voelen wat ik wil en ik ben vrij om te denken wat ik wil.
En zo ben ik ook vrij om middels mijn innerlijke kracht mezelf los te koppelen van dat wat hier op het aardse vlak gebeurd.

Mijn innerlijk is vrij van welke fysieke belemmering en inperking dan ook. 

Dit geldt ook voor jou!

station
Sinds 2 weken ligt de wereld plat en worden er enorm veel maatregelen genomen tegen de mensheid.
Allemaal onder het mom van “voor uw veiligheid, omdat we om u geven, omdat we u willen beschermen etc etc”

De meesten weten dat dit allemaal een doel heeft.
Een al lang geplande agenda die men ten uitvoer wil brengen met als einddoel de robotisering van de mens in een Orwell samenleving in 2030.

Ik wordt enorm verdrietig van het feit dat er velen zijn die dit niet door hebben en compleet vertrouwen hebben in de overheid en daarmee dan ook akkoord gaan met alle absurde maatregelen die tegen de mensheid gericht zijn.
Nou, ik ga NIET akkoord!

Ik ga niet akkoord met:

Het afstand bewaren tot mijn medemens. (mensheid wordt uit elkaar gedreven)
Het niet mogen aanraken van mijn medemens. (mensheid wordt uit elkaar gedreven)
De angstcreatie ten opzichte van mijn medemens. (mensheid wordt uit elkaar gedreven)
Het niet mogen bezoeken van ouders in een verpleeghuis. (mensheid wordt uit elkaar gedreven)
Een verplichte vaccinatie. (robotisering)
De inperking van mijn vrijheid.
Isolatie.
Het afschaffen van contant geld. (robotisering)
De angstpropaganda van de media.
De uitrol van 5G. (robotisering)

Als ik hiervoor bestraft wordt dan zij dat zo.

En jij?

Ter inspiratie: 

Wijk maar af. Wees de vreemde eend maar. De storende factor. De lastige. De streng met junk-DNA. De zonderling. De eigengereide appel die niet in de buurt van de boom of het bos valt. Wees die dwaas maar. De idioot. De dorpsgek.
Laat de kudde maar hoofdschuddend achter. Breng ze maar in verlegenheid. Laat ze zich maar schamen voor je. Laat ze maar kwaad zijn op je. Ze zullen je uitschelden, maar laat ze maar.
Laat ze je maar uitjouwen. Laat ze maar wijzen. Laat ze maar lachen. Wees bestand tegen hun hoon.
Wees het onderwerp van hun grappen maar. Wees maar een enorme mislukkeling in hun ogen.
Ga door. Een leeuw maakt zich niet druk over wat schapen denken. Wees het littekenweefsel op hun wereldbeeld. Op wat normaal is en hoe het hoort. Ze zullen je verafschuwen. Ze zullen je vrezen. Ze zullen wensen dat ze net als jou konden zijn.”
Bron: David Icke in zijn boek: Het Fantoom zelf. Over manipulatie, controle en de weg naar vrijheid.Het Coronavirus is een mindconcept.
Een concept in het hoofd, ingebracht door de media.

Maar er zijn toch mensen die echt ziek zijn?
Ja, die zijn er.
En er zijn ook mensen aan overleden, toch?
Ja, ook dat
Ieder jaar worden er heel veel mensen ziek door de griep en vorig jaar zijn er circa 7000 mensen aan overleden. 
Maar dat terzijde.

Gedachtenkracht
Zoals we weten zijn onze gedachten ijzersterk, gedachtenkracht noemen we dat. Omdat de machten achter de schermen dit ook weten creëren zij bewust concepten in een vorm en op een manier die door iedereen (althans de meesten) wordt geloofd, aangenomen en aanvaardt. 
Door dat geloof (wat ook met het hoofd gebeurd) worden er frequenties gecreëerd die er op hun beurt voor zorgen dat je ziek wordt. Zo werkt het ook met het placebo. Je gelooft in de werking van een medicijn en het werkt. Dan werkt het dus ook de andere kant op.

Leven zonder media
Mensen worden momenteel compleet bewogen door wat zich in het hoofd afspeelt en zitten door deze Corona-hysterie massaal in het denken. 
Want let wel, stel je hebt geen tv,  krant en internet. Dan zou je niet op de hoogte zijn (mind en denken) en zou je totaal ontspannen gewoon je leven leiden.
Door de tsunami aan panieknieuws schieten mensen in de angst (die ontstaat in het hoofd) waardoor men geen contact meer heeft met het innerlijke zelf en met het hart. Daar wordt dan ook niet meer naar geluisterd.
Het credo “volg je hart” is niet meer van toepassing, simpelweg omdat de mind het overschreeuwt. Men heeft er dus geen contact meer mee.

Dit is ook 1 van de redenen dat ik het nieuws al lange tijd niet meer volg. En als ik het bekijk dan observeer ik het met een neutrale blik en afstand. Ik laat de concepten die uit het scherm op ons uitgestort worden, niet toe in mijn hoofd en mijn systeem. Globaal weet ik wat er speelt maar het heeft geen invloed (meer) op mij.

Toch even spieken
Nu met deze Coronahype ben ik toch geregeld gaan kijken en volg ik geregeld de berichten op Facebook. Iedereen is er maar druk mee.. en ikzelf ook…
Ik merkte wat dat fysiek met mij deed. Spanningsklachten en vermoeidheid want mijn hoofd was er ook maar druk mee. En dan liet ik me nog niet eens leiden en beïnvloeden door de paniekgolf die over de wereld raast..

Rust
Nu het grootste gedeelte van de wereld op zijn gat ligt zijn er vele andere dingen die je kunt doen in plaats van je druk maken (hoofd) over hoeveel besmettingen er bij zijn gekomen. Laat de tv en krant voor wat die is en ga lekker wat anders doen. Als je gedwongen thuis zit; zie het als een vakantie! Geniet!

Mijn katten Guusje en Ginger maken zich bijvoorbeeld nergens druk over. Liggen ontspannen te spinnen, genieten van een snoepje en een knuffel.
Zij kennen geen angst voor wat ooit misschien komen gaat want dat bestaat niet.
Ze leven en zijn altijd in het moment, gisteren en morgen bestaat niet.
Zij kennen alleen angst bij directe fysieke bedreiging. Ingebeelde angst door mindconcepten kennen zij niet.

Wees in deze periode in het moment en ben zoals de dieren. Ontspannen en genietend want alles wat er nu lijkt te gebeuren gebeurd alleen maar in het denken.

Wie ik ben is wat er van me overblijft als ik dood ga.

Je zou denken dat ik daarmee lijk te zeggen dat ik niets ben. Het tegendeel is echter waar.. Mijn lichaam met de naam Kim is de rol die ik hier heb, met andere woorden ; de persoonlijkheid en het voertuig. Die is best leuk hoor en mag er best zijn, maar dat is niet wie ik ben. 

Ik ben niet mijn uiterlijk,

Ik ben niet mijn werk,

Ik ben niet mijn meningen en overtuigingen,

Ik ben niet mijn irritaties, stress, angst,

Ik ben niet mijn psyche,

Ik ben niet mijn denken,

Ik ben niet mijn trauma’s,

Ik ben niet mijn karakter,

Ik ben niet mijn talenten,

Ik ben niet de vorming door mijn aardse ervaringen,

Ik ben niet mijn sterrenbeeld,

Ik ben niet datgene wat mij het beste uitkomt, 

Ik ben niet mijn smaak van kleding, huis, auto etc

Ik ben niet mijn bezittingen,

Ik ben niet de dochter van,

Ik ben niet de partner van,

Ik ben niet de vriend of vriendin van,

Etc..

Al het bovenstaande zijn onderdelen en rollen van mijn persoonlijkheid, onderdelen die horen bij de persoon Kim.
Kim kun je zien als een soort avatar, een poppetje wat in deze wereld de rol van Kim speelt. Net als in het spelletje The Sims bijvoorbeeld.
In The Sims is iemand anders de bestuurder van het poppetje. Er zit iemand achter de knopen die de gehele realiteit van het poppetje orkestreert. Wat het poppetje bezit, hoe het eruit ziet, hoe het zich voelt, welke vrienden en familie het heeft, welke baan, welk huis en waar dat staat. Werkelijk alles wordt er georkestreerd.
Zo zit dat ook in deze wereld.. maar daarover later meer.

Verbetering

Je persoonlijkheid verbeteren is best leuk en kan soms interessant zijn.
Je kunt dingen leren, spullen bezitten, bibliotheken aan kennis vergaren en je kunt een groot deel van je leven bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Allemaal dingen die je misschien best kunnen helpen om hier in deze realiteit een beetje een leuk leven te hebben. Maar het is niet wie je bent. 
Zelf heb ik hele boekenkasten vol zelfhulpboeken doorgespit, workshops en trainingen gevolgd, maar het waren slechts inzichten en bijschavingen op persoonlijk level. 
Het moment dat ik dat ging zien had een uitgedunde boekenkast tot gevolg. 

The Sims

Wie ben ik wel? 

Nou ja, eigenlijk wat overblijft wanneer dit voertuig met de geprogrammeerde rol Kim, deze realiteit verlaat en alles wat niet meegenomen kan worden. Het lichaam stopt met functioneren en de persoon Kim verdwijnt daarmee ook.
Wat overblijft is mijn wezen. Sommigen noemen het ziel, maar dat vind ik te beperkt. Mijn wezen is ook een mens, maar is compleet vrij en soeverein en leeft vanuit puur bewustzijn in een andere realiteit. 
Zodra mijn wezen vrijkomt van dit lichaam en van Kim gaat zij weer terug naar huis, haar oorspronkelijke wereld. 

Mijn wezen

Kim is de schil, het masker om mijn wezen heen. De schil is echter zeer sterk geprogrammeerd en probeert daardoor continu het bewustzijn terug te duwen, te dempen.
Steeds wanneer mijn wezen, mijn bewustzijn, erdoorheen komt wordt het teruggeduwd door het geprogrammeerde denken, de trauma’s etc 
Wanneer mijn wezen en bewustzijn voelbaar is, is dat in de momenten van creatie, in wezenlijk en gelijkwaardig contact met dieren, in theta (hersengolfstaat) of in stilte. Niet de stilte van een stille omgeving maar de stilte in mijzelf. 
Daar is geen denken, alleen voelen. Een voelen wat voorbij gaat aan de woorden en gedachten van deze realiteit en persoonlijkheid.

 

 

Kortom; wie ik ben is wat er van mij overblijft als ik dood ga

Een gemiddelde week
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, eten, sporten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, koken, eten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, koken, eten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, koken, eten, sporten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, koken, eten, de kroeg/bios/theater/visite, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, shoppen, huishouden, supermarkt, koken, eten, kroeg, slapen,
Uitslapen, ontbijten, douchen, familie/vrienden/theater/natuur/stad bezoek, koken, eten, tv, slapen
 
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, eten, sporten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, koken, eten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, koken, eten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, koken, eten, sporten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, koken, eten, de kroeg/bios/theater/visite, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, shoppen, huishouden, supermarkt, koken, eten, kroeg, slapen,
Uitslapen, ontbijten, douchen, familie/vrienden/theater/natuur/stad bezoek, koken, eten, tv, slapen
 
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, eten, sporten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, koken, eten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, koken, eten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, koken, eten, sporten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, koken, eten, de kroeg/bios/theater/visite, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, shoppen, huishouden, supermarkt, koken, eten, kroeg, slapen,
Uitslapen, ontbijten, douchen, familie/vrienden/theater/natuur/stad bezoek, koken, eten, tv, slapen

Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, eten, sporten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, koken, eten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, supermarkt, koken, eten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, koken, eten, sporten, tv, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, file, werk, file, koken, eten, de kroeg/bios/theater/visite, slapen,
Opstaan, douchen, ontbijten, shoppen, huishouden, supermarkt, koken, eten, kroeg, slapen,
Uitslapen, ontbijten, douchen, familie/vrienden/theater/natuur/stad bezoek, koken, eten, tv, slapen
 
etc..
Per maand
Storting salaris, rekeningen, shoppen, uitjes, sparen
Storting salaris, rekeningen, shoppen, uitjes, sparen
Storting salaris, rekeningen, shoppen, uitjes, sparen
Storting salaris, rekeningen, shoppen, uitjes, sparen
etc..
Per jaar
Werken, vakantie, werken, vakantie, werken, feestdagen
Werken, vakantie, werken, vakantie, werken, feestdagen
Werken, vakantie, werken, vakantie, werken, feestdagen
Werken, vakantie, werken, vakantie, werken, feestdagen
Werken, vakantie, werken, vakantie, werken, feestdagen
Werken, vakantie, werken, vakantie, werken, feestdagen
etc..
Het leven
Geboorte, school, geslaagd, huis kopen, trouwen, kinderen, werken, pensioen, verpleeghuis, dood.
Geboorte, school, geslaagd, huis kopen, trouwen, kinderen, werken, pensioen, verpleeghuis, dood.
Geboorte, school, geslaagd, huis kopen, trouwen, kinderen, werken, pensioen, verpleeghuis, dood.
Geboorte, school, geslaagd, huis kopen, trouwen, kinderen, werken, pensioen, verpleeghuis, dood.
Geboorte, school, geslaagd, huis kopen, trouwen, kinderen, werken, pensioen, verpleeghuis, dood.
etc…

Vrijheid?

Je kent dat wel, ineens verschijnt er iets in je gedachten en weet je niet waar die gedachte vandaan komt. 
“Hoe kom ik daar nou zo ineens bij?”
Meestal ging er een gedachte aan vooraf die ervoor zorgde dat datgene ineens ontstaat. 
Als je dan terug gaat naar het ontstaan van die voorgaande gedachten zie je dat het een heel patroon is. Een hele route aan gedachten die afgelegd wordt.
Bijvoorbeeld; 
Morgen moet ik niet vergeten bloemen te halen voor mijn moeder..
-> waar ga ik die halen? 
-> bij die nieuwe bloemist op de hoek..
-> die zit er nog niet zolang..
-> welke mensen zitter daar eigenlijk in, van wie is die zaak? 
-> Iris, hoe zou het met Iris zijn? Want zij is net voor zichzelf begonnen..
-> ik ga Iris bellen. 
Een hele route dus. De ene gedachte creëert de volgende en de volgende en de volgende en zo ontstaat er een hele weg aan opeenvolgende gedachtes.
Het grappige hiervan is dat je dus je gedachten kunt observeren. 
Je bent dan de waarnemer van je gedachten. Alsof je achterover leunt en eens rustig kijkt wat er zoal allemaal langs komt in dat hoofd.
Nog grappiger is dat er blijkbaar iets anders is wat ervoor zorgt dat die gedachten ontstaan, wat die gedachten creëert. Want jij observeert ze. 
En als jij ze observeert kun je ze simpelweg niet creëren.
Dus wie is wie? Ben je jouw gedachten of ben je degene die ze observeert?
Een fijne bijkomstigheid is dat als je jouw gedachten niet bent, dan kun je je dus ook loskoppelen van wat zich daar allemaal in die bovenkamer afspeelt. 
Je laat je niet meer meeslepen in het drama, want dat ben jij niet.
Of ben jij het wel? 
En als je het wel bent, waarom is het dan zo moeilijk om niet-destructieve gedachten te hebben?
Waarom kun je het piekeren dan niet stoppen? 
Als een onschuldig wezentje kom je op deze Aarde.
Je speelt met je speelgoed en je hebt enorm veel fantasie. 
Je speelt, je tekent, je bouwt, je zingt, danst, knuffelt met dieren, kortom je geniet. 
Kaders en verboden bestaan niet. Alles is mogelijk, niets is te gek. 
Vol vertrouwen, speelsheid en plezier begint jouw leven op deze aarde. 

Knagen en verlangen

Intussen ontwikkelt je leven zich verder en merk je dat er steeds vaker momenten zijn dat er van alles knaagt. Het voelt vaak allemaal helemaal niet fijn en veilig. Je ervaart het leven als oneerlijk en hard. Het is niet ontspannen en de harmonie is vaak ver te zoeken. Stress en piekeren is bijna dagelijks aan de orde. 
Je gaat verlangen naar de natuur en wilt weg uit de betonnen en blikken dozen waar je je dagelijks in bevind. Je verlangt naar een harmonieuze wereld en je begrijpt niet waarom het leven hier zo onrechtvaardig en pijnlijk is. Je begrijpt ook niet waarom het leven als óverleven voelt. Waarom mensen zo naar doen tegen elkaar, waarom er zoveel wanhoop en conflicten zijn, waarom er zoveel verdriet is.
Het enige wat je wilt is rust en vrijheid, harmonie en plezier. 
Gewoon weer onbezorgd kunnen spelen, lezen, zingen, dansen. 

Wegstoppen

knagen
Wanneer je om je heen kijkt lijkt het alsof jij de enige bent die dit zo ervaart.  Iedereen schijnt het normaal te vinden, zich erbij neer te leggen en zich te vormen naar de kaders, maatstaven, eisen en hoge verwachtingen van deze wereld.
Soms durf je je te uiten maar veelal krijg je steevast en schouderophalend te horen dat het leven nou eenmaal zo is en dat je maar wat harder moet worden, dat je overgevoelig bent. 
Tegen beter weten in duw je jouw gevoelens weg en legt ze het zwijgen op. Het gevolg is dat je eigenlijk steeds verdrietiger en vermoeider wordt. Je veroordeelt jezelf dat je een watje bent, wordt onzeker en voor je het weet dient de volgende burn out zich alweer aan. Je loopt heel wat therapieën en psychologen af maar nergens vind je een bevredigende manier en er is niets wat echt helpt.

Onderzoek

Moegestreden en beurs gebeukt trek je je uiteindelijk terug en vraag je je af wat het eigenlijk allemaal voor zin heeft. Waarom ben ik hier, wat is het leven eigenlijk? In jouw veilige omgeving thuis ga je op onderzoek uit. Je gaat onderzoeken waarom het allemaal zo is. 
Waarom voel en ervaar ik dit? Waarom zie ik wat anderen niet zien? 
In jouw zoektocht ontmoet je mensen die hetzelfde ervaren. Dit sterkt je. Je bent godzijdank niet de enige die denkt gek te zijn. 
Na een lange zoektocht met veel misleidingen en loze beloftes kom je er achter wat hier de oorzaak van is, wat hier aan de hand is. En dat is dat je eigenlijk een herinnering in je draagt.

Herinnering

Van oorsprong kom je uit een wereld wat zich ook wel de bronwereld laat noemen. De bronwereld is een wereld waar er een diepe harmonie is voor en met alles. Er bestaat geen dualiteit, geld, hiërarchie, angst en religie. Hierdoor zijn er geen oorlogen en conflicten, is er geen schaarste en is de mens volledig vrij. Tijdens je geboorte is de herinnering weggehaald, er is iets voor geplaatst. Iets wat ervoor zorgt dat je het niet meer weet en gaat accepteren dat het leven hier de enige echte realiteit is. Dat het leven hier alles is wat er is. Daardoor verdween na de geboorte langzaamaan die herinnering. De herinnering aan wie jij van oorsprong bent en waar je vandaan komt. Intussen heeft het plaats gemaakt voor dat verlangen wat je steeds voelt. Dat verlangen ontstaat omdat de herinnering nog wel in je hart en cellen zit en dát is wat knaagt. 

Misleiding

Omdat je als kind zo onschuldig was accepteerde en aanvaardde je alle dingen die je verteld en geleerd werden. 
Je komt immers uit het bronveld, een wereld waar je medemens oprecht en liefdevol is, waar geen ego-belangen zijn of dubbele agenda’s. De dingen die je daar geleerd en verteld kreeg kwamen altijd uit een warm hart en was altijd met een liefdevolle intentie. 
Je had dan ook geen reden om hier, op deze aarde, wantrouwig te zijn en daardoor geloofde je dus alles wat jou werd verteld.
Je hebt de kaders en verboden geaccepteerd en je bent er in gaan geloven. Sterker nog, je ging ze zelf toe passen. 

En nu?

Nu je er achter bent wat de oorzaak is van jouw verlangen en gevoel, wat er werkelijk speelt ga jij je meer richten op je hart. Hierdoor ga je simpelweg niet meer akkoord met de disharmonie die hier speelt. Je gaat niet meer akkoord met de onderdrukking van de mensheid. 
Je kiest voor vrijheid en harmonie. En dat is best lastig in een wereld die bol staat van alles behalve dat. Toch heeft alles inmiddels plaats gemaakt voor vertrouwen. Vertrouwen in jouw eigen kracht en onafhankelijkheid. Hierdoor verdwijnt ook de angst, want je kunt volledig op jezelf vertrouwen.
Door de verbinding die je legt met andere brongenoten wordt dat vertrouwen en die kracht sterker omdat we allemaal voelen en weten hoe het zit. En mocht er iets gebeuren waardoor er toch situaties ontstaan die lastig zijn, dan kun je ook op elkaar vertrouwen. Precies zoals dat was in de wereld waar we vandaan komen.