Het is vaak een hele klus om bij jezelf te blijven, je echte ware zelf, je innerlijke kern. Dit komt doordat we in een lichaam zitten wat geprogrammeerd is door intelligenties die een andere ideologie voor ogen hebben dan die wij in ons hart hebben. Onze lichamen worden dus door die programmeertaal bestuurd.
Dit is vooral te ervaren via ons denken. Onze mind (het denken) neemt het veelal over en via onze mind vindt dan ook de besturing plaats, want daar liggen de codes van de programmeringen. 
In eerdere blogs heb ik hier al iets over geschreven, in deze blog wil ik een stapje dieper gaan. 

Het systeem waarin wij leven is een geleide systeem die je zou kunnen zien als een machinerie met sporen en rails. 
Elk spoor is een script, een pad die je onbewust volgt en waar je veelal, gedreven door angst, niet vanaf durft te wijken.

Dat pad speelt zich af in jouw denken, in je hoofd.
Maar niet alleen dat pad, ook je overtuigingen, je meningen, waar je in gelooft, reflexen, etc. Al die zaken zijn de besturingen/programmeringen die zich in je hoofd afspelen en niet in je hart.

Een paar voorbeelden

A. Je zit ontspannen op de bank naar muziek te luisteren en ineens krijg je een gedachte dat je nog iets moet doen.
Boodschappen, opruimen, een mail versturen, die rekening betalen, de kattenbak schoonmaken, die vriend of vriendin nog bellen etc. Dat is een besturing. Je klikt aan op die gedachte en automatisch gehoorzaam je aan die gedachte. Als een soort robot die reageert op de opdracht die wordt ingegeven.
Weg ontspanning.
Nu zul je denken; Ja maar die rekening moet toch echt betaald worden en de kattenbak moet toch echt schoon. Dat klopt, maar het is wel een deel van de machinerie, het systeem waarin we leven, wat niets te maken heeft met wie jij van binnen bent.

B. Je zit in de tuin en je bekijkt de bloemen. Je bent diep onder de indruk van zoveel pracht van een enkele bloem en het wonder van de natuur. Ruimte en tijd is weg, en dan ineens PATS komt er een gedachte binnen die niets van doen heeft met dat moment en die je dicteert dat je iets vergeten bent wat nú moet gebeuren. Je springt op en gaat datgene doen wat die gedachte je verteld. 
Je volgt dus. Je laat je leiden door het systeem/programma in je hoofd.

C. Je voelt diep in je hart dat je minder wilt werken. Je wilt jouw tijd meer aan jezelf gaan besteden en doen waar je echt blij van wordt. Maar direct verschijnen er ook gedachten dat dat niet kan want je moet je huur of hypotheek betalen, je moet ook eten etc etc..
Dit is een mooi voorbeeld van het oorzaak en gevolg-concept wat een onderdeel is van de besturing en de machinerie waarin we leven.  Hierin kun je ook zien dat die machinerie je weghoudt bij je innerlijke kern.

D. Je voelt je al een paar dagen niet fit en je hebt hoofdpijn. Na een aantal dagen ga je je zorgen maken. Je hebt vast iets onder de leden en gaat zoeken op internet en je gaat naar de dokter. Dat op zich al is het volgen van de gedachten in je hoofd. Je gelooft de zorgelijke gedachten en je gaat er naar handelen.
Bij de arts krijg je een diagnose en op dat moment klik je aan op de rails van het afleggen van de route, het zogenaamde ‘behandeltraject’.
De gedachte dat je iets onder de leden hebt is het ‘oorzaak en gevolg-systeem, de besturing’.
Er is een ogenschijnlijke oorzaak (niet fit en hoofdpijn) en dus is er dan ook een ogenschijnlijk gevolg (diagnose) en die moet bestreden worden (geleide systeem).

E. Zo had ik laatst dat ik een kaartje wilde aanschaffen voor een evenement. Een meerdaags evenement wat in 2020 was gecanceld wegens een lockdown. Nu kon het wel doorgaan en kon ik me weer aanmelden voor dat evenement. Alleen kon ik me niet meer herinneren voor welke dag ik me destijds had aangemeld.
Direct gingen er allerlei gedachten door me heen dat ik perse moest weten voor welke dag ik me destijds had aangemeld want als iedereen dat vergeet wordt het een puinhoop op die dagen omdat iedereen zich dan maar lukraak gaat aanmelden.
PATS! Ik zat dus vet in de oorzaak en gevolg en het geleide systeem met mijn hoofd.
Oorzaak: datum van aanmelding vergeten
Gevolg: het wordt een puinhoop als iedereen het vergeet.
Geleide systeem: Ik ga handelen naar aanleiding van de oorzaak en gevolg wat zich in mijn hoofd afspeelt, waarvan ik helemaal niet zeker weet of dat ook echt zo zal gaan.
Hier werd ik me er pas van bewust toen iemand me daarop attent maakte. Zo subtiel gaat het dus. Je hebt het niet in de gaten en ineens zit je erin. 

Nu is dat met dit voorval geen ramp maar stel je eens voor dat je dat met iets anders ook niet in de gaten hebt. Zoals bijvoorbeeld met alle rampen en puinhopen die je heden ten dage op het wereldtoneel ziet. Allerhande rampvoorpellingen en drama’s. Dit is allemaal het geleide systeem, de oorzaak en gevolg en de synchronisatie met datgene wat er verteld wordt wat de massa bezig houdt en volgens een bepaald spoor laat denken.
Is het niet het ene spoor, dan is het wel de andere. Totale besturing dus.
Enneh, het woord ‘wereldtoneel’ zegt het al; toneel. Het is een grote show.

F. Ook een leuk voorbeeld is het alom bekende corona-vaccine.
De mensen die het vaccine nemen zijn gesynchroniseerd met het verhaal van de overheid die het oorzaak en gevolg-concept rondom het vaccine stevig hebben ingezet. 
Oorzaak: Corona, daar wordt je ziek van en je gaat dood of besmet een ander en die gaat dood.
Gevolg: Vaccine is de oplossing en we leven nog lang en gelukkig.
De mensen die tegen het vaccine zijn, daar gaat ook een verhaal de ronde, maar dan van de andere kant van de medaille en omgedraaid.
Oorzaak: Vaccine
Gevolg: Je wordt ziek en je gaat dood.
Beide groepen zijn gesynchroniseerd met de verhalen die de ronde doen.

* gesynchroniseerd houdt in dat je de overtuigingen die verteld worden overneemt in jouw eigen denken en je daardoor laat leiden.

Controle over de mensheid

En zo zijn er voorbeelden te over van hoe de matrix werkt.
De matrix zit dus in ons hoofd en dat zijn programma’s en scripten van bepaalde intelligenties die in sommige geschriften archonten worden genoemd.
Om preciezer te zijn; de intelligenties zijn wezens afkomstig van het Orion sterrenstelsel, ook wel de draconiers en annunaki. Zij hebben een totaal andere ideologie en bewustzijn. Hun ideologie is het bezit van deze aarde en de totale controle over de mensheid ten behoeve van henzelf.

Hoe kom je hier los van?
Geheel ervan loskomen is vrijwel onmogelijk omdat we nu eenmaal leven in dit systeem, maar je kunt je er wel bewust van worden waardoor het automatisch verminderd.
Door je gedachten te observeren en niet automatisch er in mee te gaan wordt je alerter en dus bewuster waardoor je meer in contact komt met je innerlijke kern.
Dus, wordt je bewust van je gedachten, de automatische reflexen en reflexgedachten. 

Frequentie, Taal

Het systeem, wat eigenlijk een frequentie is waar wij als mensheid collectief in zitten, is een taal die van oorsprong niet van ons is. Het is een frequentie die vooral gestoeld is op angst. Angst voor van alles en nog wat. Die angst is te vinden als je de route van de oorzaak en gevolg-gedachten volgt. Want aan de basis van die route ligt de angst voor een verlies van iets, of voor een rampscenario.
Stap je uit die route (zie plaatje boven)(route = matrix-script) en geloof je helemaal niets van wat er in je hoofd wordt gezegd dan word je stil en treed je in contact met je innerlijke zelf waar de waarheid en het echte antwoord te vinden is.

Zie deze werkelijkheid dus als een film die voor je wordt afgespeeld. Haak je aan op die film, dan gaat die film door jou heen spelen en wordt je automatisch een medespeler van het filmscript. 

We leven in een wereld waarin er zeer beperkt en zeer onvrij gedacht wordt. Beperkt en onvrij omdat de denkrichtingen en kaders voor ons bepaald worden. Van jongs af aan worden jou via school en opvoeding kaders aangeleerd, ook als je op een vrije school hebt gezeten en een losse vrije opvoeding hebt gehad. Naarmate je ouder wordt komt er nog meer bij en word je denken compleet gevormd door kaders, verboden, geboden, regels, benamingen, woorden, etiketten, overtuigingen, oordelen etc. 
Je wordt zo ontzettend ingeperkt dat het vrijwel onmogelijk lijkt om daarbuiten te denken. 

Je vasthouden aan al die kaders is het georkestreerde denken. 
Vrij zijn van georkestreerd denken is volledig vrij in alle richtingen kunnen denken, je alles kunnen afvragen, alles bevragen, geen etiketten plakken, niet oordelen en uit de dualiteit stappen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Het maatschappelijke systeem
Je hebt links, rechts en midden. Men kan niet denken buiten die 3 kaders. Er zijn in deze dus maar 3 denkrichtingen.
Denk eens zonder de kaders van de politiek, denk de politiek eens geheel weg. Kun je dat?
Wat voor mogelijkheden biedt dat? Hoeveel vrijer kun je dan zijn in je denken?

Voorbeeld 2: Dualiteit
Goed en fout; voor- en nafkeur; wij en zij etc..
Men kan niet denken zonder zaken in tegengestelde kampen in te delen.
Die kampen bestaan alleen in ons hoofd, in werkelijkheid zijn deze er niet, alles IS. De isness van dingen zoals Eckhart Tolle het zo mooi omschrijft.
Dus probeer eens zonder dualiteit door het leven te gaan. Lukt je dat?

Voorbeeld 3: Oordelen
Alles wordt beoordeeld en zeker de mens. Je hoort weleens de uitdrukking: ‘You never get a second chance for a first impression’. Dus een mens wordt beoordeeld.
Iemand die niet veel zegt, krijgt al snel het etiket “saai of stil”
Is het een mens die niet iedere dag keurig zijn haren kamt en zijn kleding strijkt dan krijgt die het etiket ‘slons”.
Is het iemand die snel vermoeid is en daar aan toe geeft dan volgt het oordeel “lui”.
Dit zijn zo maar wat simpele voorbeeldjes maar zo zie je dat er vrijwel direct een etiket op iemand wordt geplakt. Diegene wordt dan alleen nog maar bekeken vanuit die perceptie en er wordt niet verder gekeken. Dat is het dan. Er wordt totaal voorbij gegaan aan het feit dat het ook een mens is met gevoelens en emoties.

En zo wordt de mensheid bestuurd via het georkestreerde systeem denken.

Het gaat verder

Het voorgaande is nog simpel en eenvoudig, het gaat namelijk nog veel dieper.
We leven namelijk ook in concepten en volgens regels (tijd, wetten, systemen als arbeid, werk, onderwijs, economie etc) Daarbinnen denken valt ook onder het georkestreerde denken. Je denkt namelijk niet vrij maar binnen een bepaald concept.

Neem het concept “tijd”.
De klok bepaald ons leven en zorgt dat we binnen de kaders van de cijfers op de klok leven en denken.

Bijvoorbeeld:
Om 7 uur gaat de wekker,
Van 8.30 tot 17.00 werken,
Om 18.00 uur eten,
Om 20.00 uur de tv aan,
Om 23.00 naar bed..

En zo zijn er nog tal van meer voorbeelden te over die laten zien dat we in concepten en kaders leven en denken. En wij maar denken dat we vrij zijn!


De deur naar vrijheid op slot houden

De deur dicht houden voor het vrije denken gaat meestal gepaard met opmerkingen als;

“het is altijd al zo geweest”

‘we hebben het altijd zo gedaan”

‘het is nou eenmaal zo” 

“Dat kan niet, want…”

Vooral die laatste is een hele belangrijke, want wat is dat ‘want’?
In een volgende blog ga ik daar dieper op in.

Wat er nu gaande is is een gigantische afleiding.
Net zoals je vroeger aan tafel deed, toen je je vader wees op iets belangrijks en terwijl hij wegkeek jij stiekem zijn stukje vlees inpikte.

2012

Wat er momenteel plaats vindt  is dat wat in 2012 stond te gebeuren, namelijk de terugkeer en ontbloting van het oorspronkelijke menselijke bewustzijn.
Niet welwillende krachten hebben dat moment in 2012 kunnen vertragen. Deze krachten besturen de wereld uit eigen belang en nestelen zich o.a. in overheden.

Omdat het terugkeren van het oorspronkelijk bewustzijn van de mens niet is tegen te houden, is hen er momenteel ALLES aan gelegen om jou wederom af te leiden.
Je aandacht te kapen en weg te leiden naar iets waar het totaal NIET over gaat.
En dat is dus Covid. 

Ben jij dag en nacht bezig met alles wat er nu gebeurt, dan ben je niet bezig met jezelf.
En dat is EXACT wat deze krachten willen om zo het oorspronkelijke bewustzijn niet terug te laten keren. 

Neutraal

Het is een grote georkestreerde show, die bewust gecreerd is om jou geen contact te laten maken met jouw eigen kern. 
En juist…, juist alle mensen die een enorme oorspronkelijke kracht in zich dragen worden nu gegrepen door deze hele show omdat het recht ingaat tegen alles wat rechtvaardig en menselijk is.

Ja, vrijheden worden ingeperkt, mensenrechten worden geschonden, de leugens vliegen je om de oren. Het is inderdaad zeer ernstig wat je op het wereldtoneel ziet gebeuren, ik maakte me er zelf ook regelmatig boos over. Maar weet dat dit heel doelgericht gecreëerd wordt om de mens met krachtig bewustzijn weg te kapen bij zichzelf zodat het opengaan van deze wereld en de terugkeer van het oorspronkelijke bewustzijn wederom wordt vertraagd.

Dit wil niet zeggen dat je je kop in het zand moet steken en mee moet gaan in hetgeen zich nu ontvouwt. Je moet wel zien wat er gebeurt, maar laat je niet verleiden tot conflicten met anders denkenden, zij denken immers vanuit hun goedheid, zij het naïef, het juiste te doen. Laat het willen overtuigen van de ander dus ook los en ga niet mee in de gecreerde verdeeldheid. Respecteer de keuzes van een ander.
Observeer vanaf de zijlijn wat er gebeurt, want jouw observatie is energetisch zeer krachtig. De kwantumfysica toont aan dat neutrale menselijke observatie frequenties in beweging zet. 

Oorspronkelijk Bewustzijn

Weet je niet wat oorspronkelijk bewustzijn is?
Voel dan wie jij werkelijk bent, los van de rol die je hier speelt, los van je persoonlijkheid, je matrixidentiteit.

Knip alle lijntjes eens denkbeeldig los; je werk, je vrienden, je familie, je trauma’s, je overtuigingen, je bezittingen, je voorkeuren, je afkeuren, je karakter, karma, vorige levens, alles… Wat er dan overblijft is wie jij bent… en precies die moet terugkeren. 

Je hebt er vast weleens van gehoord, het placebo-effect. Door de overtuiging dat een medicijn werkt, werkt het ook. Vaak wordt daarop schouderophalend gereageerd met “nou, als het werkt, werkt het, niet belangrijk verder hoe dat komt”.
Zo was destijds ook mijn reactie, niet beseffende wat er nou echt gebeurt.
Want wat gebeurd er nou werkelijk? 
Nu kan ik hier een heel essay gaan schrijven over kwantumfysica en de biologie van de overtuiging, maar laat ik het begrijpbaar houden. 

Een overtuiging creëert jouw realiteit

Een overtuiging kleurt jouw perceptie van de werkelijkheid en daarmee creëert het jouw werkelijkheid.
Ben je ervan overtuigd dat een pil jouw ziekte of aandoening geneest, dan doet het dat ook. Onderzoeken hebben aangetoond dat een suikerpilletje werkte bij mensen die een bepaalde aandoening hadden. Puur door hen te vertellen dat het een medicijn was tegen die betreffende aandoening. 
Dit fenomeen wordt het placebo genoemd. Nu wordt het woord “placebo” veelal gebruikt in medische situaties, maar feitelijke is het overal op toepasbaar want zo lang jij een bepaalde overtuiging hebt, zal die overtuiging veelal voor de uitkomst zorgen, passende bij die overtuiging.

Nocebo

Nu is er ook het nocebo-effect. Dat is de tegenhanger van placebo. Dus de andere kant van dezelfde medaille, namelijk dat een overtuiging, geloof of gedachte een negatief gevolg heeft.

Een aantal voorbeelden:

Een man beland s’nachts op een treinstation, loopt een wagon in die hij aanziet voor een koelwagen. Wanneer hij daar in loopt valt ineens de deur achter hem dicht, op slot.
De volgende ochtend wordt hij doodgevroren gevonden.  Hij was er van overtuigd dat hij in een koelwagen zat die slechts een gewone wagon was. Die overtuiging zorgde ervoor dat hij doodvroor… 

Zo was er een oncoloog die na wat hoesten een longfoto liet maken. Er was direct een duidelijke vlek te zien.
Volgens zijn eigen diagnose gaf hij zichzelf nog hooguit drie maanden te leven. De oncoloog stierf netjes drie maanden na deze longfoto.
Tijdens het opruimen van zijn kamer vond men een andere longfoto, van 20 jaar geleden. Daarop was exact dezelfde vlek te zien….

Uit dit laatste voorbeeld kun je opmaken dat diagnoses dus ook overtuigingen zijn. 
Een arts stelt een diagnose vanuit zijn aangeleerde overtuigingen. Maar is dat waar? 
Een arts heeft dan wel jarenlange studies achter de rug, maar zijn die studies niet ook een berg bij elkaar geraapte overtuigingen? (misschien een pittige bewering maar zover moeten we wel durven denken)
Daarnaast is het óók een overtuiging dat een arts iemand is die het bij het rechte eind heeft en jij niet. Ingegeven door de eeuwenoude misvatting dat alleen autoriteiten de waarheid spreken en we die moeten aannemen, gehoorzamen of geloven.
Dat een arts vele jaren gestudeerd heeft zegt mij niet zoveel. Er zijn ook mensen die andere studies hebben gedaan en vanuit die perceptie bepaalde diagnoses stellen die tegengesteld zijn en waarbij hun behandelplan ook werkt, bezien vanuit die perceptie en door het geloof van de patiënt/client in die diagnose.

Dus ja, wat is waar? 

Neutraal

Wat als je beide “artsen” en hun diagnoses niet gelooft? 
Wanneer je dat allemaal loskoppelt en de “diagnose” niet aanneemt als waarheid en je dus niet laat “overtuigen”, kan een zogenaamde diagnose jou ook niets doen, van welke kant hij ook afkomstig is. 
Wat dan overblijft zijn fysieke gewaarwordingen, fysieke verschijnselen. Je voelt iets in je lichaam, er gebeurt iets in het lichaam, meer is het niet. 
Wij hebben geleerd er etiketjes op te plakken, diagnoses. Diagnoses zodat het gefikst kan worden. 
Maar het lichaam heeft een zelfhelende vermogen. 
Wat als een “ziekte” (het woord ziekte is ook een overtuiging, een etiketje) simpelweg een natuurlijk lichamelijk opruimmechanisme is die je zijn werk moet laten doen?


Zondag18 april 2021 heb ik mij middels een bloedtest laten testen op Covid. Dit was een test die aangaf of ik Covid zou hebben of zou hebben gehad. 
Geen van beide was het geval.

Nu sta ik per definitie niet achter het massale testen en de gehele testmaatschappij, toch, omdat dit een initiatief was van medici en juristen die tweeledig willen aantonen dat er 
A: kennelijk geen antistoffen (dus vaccines) nodig zijn om gezond te blijven, 
B: Je gezonde mensen niet kan uitsluiten van het normale maatschappelijke leven 
en C: Er dus geen pandemie is, 
heb ik me hiervoor opgegeven.

Voor een bredere uitleg van het initiatief, zie dit korte stukje waarin Sven Hulleman 1 van de medische initiatiefnemers interviewd. https://youtu.be/rMhiPkWidqA

Kosten

Ten eerste; Het was een gezellige bedoening. Gewoon weer als vanouds onder de mensen zonder bedekte gezichten en afstand. Mensen die zelf nadenken en onderzoek doen en daarom dus ook een steentje willen bijdragen aan dit project. 
Kosten: Een autoritje Baarn en €50 voor de test (98% accuraat) inclusief geel vaccinatieboekje waarin door een bevoegd arts staat genoteerd wat jouw testresultaten zijn. 
Dit in tegenstelling tot een dure ( ca €125,= ) PCR test die niet accuraat is en waarvan wetenschappelijk is bewezen onbetrouwbaar te zijn.

Mijn Uitslag

Mijn uitslag was C. Dit houdt in dat ik geen Covid heb en dat ik dat ook niet heb gehad. 
Wat wil zeggen dat ik immuun ben omdat mijn lichaam het virus al tackelt voordat het überhaupt in mijn lichaam tot een ziekte kan leiden of antistoffen moet gaan inzetten om het te bestrijden. 
Daarbij wil ik nog vermelden dat ik me een jaar lang niet aan de maatregelen heb gehouden en ik mijn sociale leven niet heb aangepast. 
Ik heb dus gewoon geleefd zoals ik altijd al leefde. 

Conclusie 

Het gesprek met de arts aan het einde van de teststraat maakte veel duidelijk.
Zo vertelde hij dat de WHO het sterftecijfer had bijgesteld naar 0,15. Dat is een lager sterftecijfer dan de griep die in 2018 heerste toen de ziekenhuizen overvol waren. (sterftecijfer 0,17)
Van alle mensen die zich tot nu toe bij dit project hadden laten testen was er maar 20% met antistoffen. Dus die hadden het al gehad, waarvan sommigen niet eens ziek zijn geweest.

Hieruit kun je dus concluderen dat:
A: Er geen pandemie is. Dan had immers het percentage geteste mensen met antistoffen veel hoger geweest. (zie ook het sterftecijfer)
B: Er geen extreem dodelijk virus rondwaart omdat gezonde mensen, die zich niet aan de maatregelen houden, er geen hinder van hebben ondervonden in de vorm van ziekte en/of overlijden.
C: Het virus geen vat heeft op mensen die een gezonde levensstijl nastreven. 
Na een jaar in een blijkbaar dodelijke pandemie geleefd te hebben, zonder in achtneming van de opgelegde maatregelen, is deze conclusie wel te stellen.
D: Er geen vaccine nodig is. 
E: Gezonde mensen niet uitgesloten kunnen worden van de samenleving. ( Met de focus op het woord ‘samen’)

Wordt vervolgd

Met de resultaten van dit project zullen bovengenoemde conclusies worden voorgelegd bij de betrokken instanties. Zowel op medisch als ook op juridisch vlak.
Wat de uiteindelijke maatschappelijke gevolgen zullen zijn gaan we zien.
Zie hieronder de te bewandelen route die de initiatiefnemers voor ogen hebben.

Als gevolg op mijn blog “gescript leven” en “Ik ben niet Kim” heb ik onderstaande blog geschreven.
Het is een tipje van de sluier omdat het geheel zeer complex in elkaar zit en dat niet even in 1 blog uit de doeken kan worden gedaan.

De oorspronkelijke werkelijkheid

Een zacht briesje streelt je gezicht terwijl de zon jou en je omgeving behaaglijk verwarmt. 
Je wandelt langs grote krachtige bomen en kabbelende beekjes helder water waarlangs schitterende bloemen bloeien in de meest intense kleuren. Tijdens het wandelen wordt je vergezeld door fraai gekleurde vogels die prachtige melodieën fluiten. De zachte trilling van de melodie vult je lichaam en laat een vreugdevol gevoel door je heen stromen.

Onderweg zie je een boom die zoveel zachte kracht uitstraalt dat je de uitnodiging om eronder te gaan zitten niet kan laten gaan. Met je rug leunend tegen de stam luister je naar de wind die de bladeren van de boom doen ritselen en al snel ontstaat er een uitwisseling van energie en kennis tussen jou en de boom. 
Na een tijdje zo gezeten te hebben sta je op en vervolg je jouw weg.  
Rustig wandel je naar een open veld waar nog meer mensen zijn. Jullie weten allemaal waarvoor jullie hier zijn en gezamenlijk bespreken jullie dan ook de reden van deze samenkomst.  
Het betreft een situatie die harmonie nodig heeft. Door middel van jullie krachtige bewustzijn wordt er in stilte en met diepe focus gekeken naar die situatie.
Het is een krachtig en intens samenzijn en door de gezamenlijke kracht is de betreffende situatie dan ook al snel geharmoniseerd.

Dit is jouw wereld. Een serene organische werkelijkheid, krachtig en rijk aan gevoel en emotie, echter zónder de dualiteit die wij op aarde kennen als goed en fout, voor- en afkeur.
Het is een werkelijkheid waar je eeuwig en in volledige vrijheid leeft. Lineaire opeenvolgende tijd en een begin of eind in het bestaan is daar onbekend.
Met de innerlijke scheppingskracht wordt er daar ín tijd en door momenten gereisd. 

Iedereen leeft hier in een voortdurende staat van een groot krachtig bewustzijn en enorme wijsheid.
Geen hiërarchie, geen verhevenheid boven anderen, maar verbonden met alles wat is. 
Het is een rijk van *liefde waarin iedereen harmonieus samen leeft in een balanskracht waarbij het denken compleet zuiver is in de aandacht naar eigenlijk alles wat er is.
Er is dan ook een continue verbinding met wat er binnen én buiten de mens aanwezig is, zoals àndere mensen, natuur, dieren en óók andere werelden. 
Hierdoor ontstaat automatisch een hoge trilling en leeft iedereen dan ook in een hogere staat van bewustzijn. De kracht die daardoor ontstaat is zo ontzettend sterk dat elke onbalans die deze werkelijkheid zou binnen treden, spontaan uit elkaar zou vallen.

Jijzelf bent een mens hier op aarde maar je behoort tot een beschaving van mensen die allemaal afkomstig zijn van die wereld.
Afkomstig omdat er in die wereld iets heeft plaatsgevonden waardoor ons bewustzijn voor meer dan 95% is gedempt.

Wat is er gebeurd?

De huidige aardse menselijke beschaving kent dus een neergang in het bewustzijn en vermogen van scheppen. In de werkelijkheid zoals hierboven omschreven kwamen we in een situatie terecht waarbij we fractie na fractie gedempt werden in ons bewustzijn en in de vergetelheid raakten van onze werkelijke historie en vermogen. 

In die situatie is er namelijk een technologie ingezet die “archon” wordt genoemd.
Archon is een artificiële frequentie-technologie die, simpel gezegd, is ingebracht en ingeschakeld door de leiders van die technologie. Op deze aarde worden die leiders de *draconiers genoemd, een heel krachtig reptiel draconisch gevechtras.

Dit alles zorgde ervoor dat de kracht van bewustzijn in de mens stopte. De mens, het humanoïde ras, is dus gedeactiveerd omdat hun kracht van zelf-autonoom scheppend bewustzijn, effecten had voor hen, de draconiers.
Dus in feite zijn we op non-actief gezet om te voorkomen dat we gaan scheppen. 

Doordat wij op non-actief zijn gezet hadden zij vrij spel. Het gevolg daarvan kun je zien in de wereld, de alledaagse werkelijkheid. Een wereld van oorlog en destructie, dood en verderf. Maar niet alleen op het wereldtoneel, ook lokaal, in huiselijke kring, vriendschap en relaties, op de werkvloer, etc.
De artificiële frequentie ‘archon” huist overal en vloeit overal doorheen.

Het is een zeer geavanceerde technologie die er ook voor zorgt dat we in scripts leven. 1 belangrijk script is de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is dus niet wie jij bent maar een programma, verzonnen door deze gasten achter de knoppen.
Ook allerlei vormen en kaders waarin we leven zijn scripts die er op hun beurt weer voor zorgen dat er geen wezenlijk contact ontstaat tussen mensen. Die vormen en kaders zijn bijvoorbeeld het praten over je baan, woning, vakantie, de situatie in de wereld etc.

Vergeten

Enfin, wat er exact is gebeurd is middels diezelfde technologie uit onze herinnering gehaald. We zijn het “vergeten”. We zijn massaal vergeten wie wij van oorsprong zijn en waar we vandaan komen. Echter zijn er een aantal mensen op aarde waarbij die technologie niet heeft gewerkt en waarbij de herinnering nog loepzuiver aanwezig is. Deze mensen zijn dan ook mijn inspiratiebron waardoor mijn oorspronkelijke wezen aangaat en de herinneringen langzaam terugkeren middels gevoel, emotie en voorstellingsvermogen. 

Hier in deze aardse realiteit valt veel van wat hier is omschreven niet met ons huidige menselijke denkvermogen te bevatten. Wanneer deze blog jou dan ook als kolder in de oren klinkt is dat volkomen te begrijpen. 

*Deze liefde is niet de poezelige namasté sunshine & butterfly’s liefde die we hier op aarde kennen en gepredikt wordt in religie en in de new age. 
*In de gnostische geschriften ook wel annunaki genoemd.

Lees mijn blogs met een open mind, zonder voor- en afkeur en onderzoek vooral zelf. 

Na bijna een jaar aan strenge maatregelen en aangekomen in een volgende lockdown snakt iedereen naar het oude normaal. De economie zakt in, bedrijven gaan failliet, mensen worden uit elkaar gedreven en velen leven in angst. 
Bezien vanuit de perceptie van het oude normaal is dat geheel begrijpelijk, maar willen we wel terug naar dat oude normaal? 

Willen we terug naar de consumptie maatschappij? 

Willen we terug naar een leven waarin gejakker een vaststaand gegeven is en we onze vrije tijd verdoen aan het kopen van spullen die we niet nodig hebben? Spullen die over het algemeen niet duurzaam en zonder oog voor het welzijn van dier, mens en natuur worden geproduceerd. Spullen die grondstoffen bevatten die het milieu belasten en aantasten, geproduceerd onder erbarmelijke werkomstandigheden tegen een schamel loontje etc. 
Wil je terug naar een leven waarin je een luxe artikel nodig hebt om je zelfvertrouwen op te krikken, je hebzucht te bevredigen en de innerlijke leegte te vullen? 
Niet essentieel luxe artikelen die je overigens maar een kortstondig pleziertje geven omdat je na 2 weken alweer iets nieuws nodig denkt te hebben.
Deze vicieuze cirkel zal doorbroken moeten worden want ondertussen raakt de aarde uitgeput van haar grondstoffen en wordt de natuur gruwelijk belast door de massale afvalbergen en volgestouwde zeeën van weggegooide producten en de giftige chemische stoffen die het bevat. 

Willen we terug de Ratrace in?

Een ratrace is een abstract begrip dat aangeeft dat iemand of iets bezig is met een reeks eindeloze of nutteloze handelingen die geen uitzicht bieden op resultaat. Het roept een beeld op van de vergeefse pogingen van een rat die probeert te ontsnappen terwijl deze schijnbaar doelloos in een tredmolen loopt.
Aldus Wikipedia, mijn inziens een voortreffelijke omschrijving.

De vraag is, willen we daar naar terug?
Wil jij je hele leven strevend en rennend doorbrengen?
Wil jij van weekend naar weekend en van vakantie naar vakantie leven?

Wil je werkelijk vrij zijn? 

Wil jij zelf autonoom kunnen bepalen en beslissen wat jij wilt in het leven?
Wil je ieder moment van de dag kunnen beslissen wat je doet, los van regels en kaders, waar die ook vandaan komen?
Zou je niet datgene willen doen waar je waarlijk blij van wordt?
Kun je je überhaupt voorstellen dat je zo vrij zou kunnen zijn?

In het oude normaal dacht je vrij te zijn, maar was je dat wel? 

Ben je vrij als je niet datgene kan doen wat je van binnen voelt?
Ben je vrij als je geleefd wordt en aan het overleven bent?
Ben je vrij als je moet betalen om te kunnen leven?
Is vrijheid voor jou dat je moet opstaan uit je warme bed en denkt deel te moeten nemen aan de voorgenoemde ratrace? 
Is vrijheid voor jou leven van weekend naar weekend, van vakantie naar vakantie?

Wat zaken van het oude normaal

Het oude normaal is:
ongelijkheid en verdeeldheid op alle vlakken,
wereldwijde onderdrukking van de mens,
multinationals en de 1% hebben de macht,
een stijgende armoede,
een dalende volksgezondheid,
massale uitroeiing en vernietiging van dierenlevens en natuur,
de digitalisering van de mens (transhumanisme),
kindermishandeling en pedofilie,
klonen van mens en dier,
doofpotten, geheimhouding en leugens in plaats van complete transparantie,
oorlogen en conflicten,
volg en controlesystemen,
mindcontrol,
stelselmatig afnemen van vrijheden,
verharding, ongelijkwaardigheid, onrechtvaardigheid, misleiding en zo kan ik nog wel even doorgaan…

Wil je daar werkelijk naar terug? 

We all want a better world

Iedereen wil een betere wereld. Een wereld waarin voorgenoemde niet bestaat. En we hebben het met z’n allen niet kunnen bereiken.
Dus er is iets anders nodig. Wat er nodig is is dat werkelijk alles zal moeten verdwijnen. Alles zal plat moeten, alles zal herzien moeten worden.
En niet alleen op het wereldtoneel en in de maatschappij. Ook jij zal veranderen.
Alles waar je je hele leven in hebt geloofd zal verdwijnen. Al onze percepties, overtuigingen en conditioneringen, alles.. 

Are you ready for the ride? 

NB: Beeldmateriaal is niet van mijn hand

Lees mijn blogs met een open mind, zonder voor- en afkeur en onderzoek vooral zelf. 

We leven in een gescripte realiteit.
Op het moment dat je wordt geboren stap je in het script. Zo stapte ik in het script “Kim Verhoef”.
Dit script heeft vele leuke maar ook vele minder leuke dingen. Leven in een script voelt benauwd, beklemd, verdicht.
Je voelt dat je van alles wilt maar het is niet mogelijk. Niet mogelijk door bijvoorbeeld onvoldoende geld, geen kracht, slechte gezondheid, te jong, te oud, te weinig tijd, wetten, regels en verboden etc etc
Alle verhalen en situaties die je in je leven meemaakt liggen in het script geprogrammeerd. Daarom kan het ook voorspeld worden door zogeheten mediums, zij hebben het vermogen om in scripten te kijken

Het heeft zo moeten zijn

In de new age noemt men dat “het heeft zo moeten zijn”, of “je lot”. Maar dat is nimmer het geval.
De new age (new world order naar een ontwerp van Henry Kissinger) is ontstaan om mensen klein te houden en ze het idee te geven dat men hier is om te leren en de werkelijkheid te accepteren zoals hij is. Hierdoor zet men niet de eigen innerlijke kracht in en wordt er weggekeken van zaken die het juíst nodig hebben om gezien te worden. 
Wegkijken onder het mom van dat je het anders creëert of erger maakt.. Een grove leugen en een vervorming en verdraaiing van hoe het werkelijk is.
Want zeg nou zelf, de afwas verdwijnt ook niet als je er gewoon niet naar kijkt, toch?
En, is de wereld er inmiddels beter op geworden nu men in de new age massaal wegkijkt?

Als mensen geloven dat ze door gidsen en meesters geleid worden, zullen zij ook daadwerkelijk geleid moeten worden door een meester zoals ik.
– Henry Kissinger (boek Thank you for the memories, Brice Taylor)

Labyrinth

Zoals het voelt, zo is het ook. Benauwd en verdicht. 
Dit komt doordat er vele mogelijkheden uit deze realiteit zijn gescript. 

gescripte en geprogrammeerde realiteit

Je maakt een keuze en die keuze heeft een aantal gevolgen, of je wilt iets en er zijn bijvoorbeeld maar 3 mogelijkheden om datgene te organiseren of te bereiken. Dat zijn de mogelijkheden die in het script liggen, de rest is eruit geprogrammeerd en dus onzichtbaar in deze realiteit en daardoor voor velen onbereikbaar. Je loopt als het ware door een Labyrinth met een beperkt aantal mogelijkheden aan routes.
Zo bewandel je ook het uitgestippelde en geprogrammeerde pad van jouw leven hier.

matrix

Wil je een huis in de natuur, dan is dat in deze gescripte realiteit vaak niet mogelijk voor de minder bedeelden vanwege het concept geld. Tenzij je enorm gaat inboeten op comfort of de wetten en regels aan je laars lapt met alle gevolgen van dien.
Wil je meer rust in je leven en doen wat je hart je ingeeft?  Dan word dat bemoeilijkt door financiële, bureaucratische en sociale verplichtingen en verwachtingen, etc 
En zo zijn er heel veel dingen die niet mogelijk zijn in deze wereld, simpelweg omdat ze niet in dit script geprogrammeerd zijn.

Nu met dat zogenaamde virus wordt de wereld nog verdichter, nog benauwder.  Dat virus is dan ook een gigantisch uitgerold programma wat deze realiteit nog straffer en benauwder maakt. Alles wat mogelijk was tot afgelopen maart is nu verboden of is gebonden aan regels. 
Weer een hoop mogelijkheden weg. Weer worden er mogelijkheden en vrijheden weggeprogrammeerd. 

Script in Script

Zo zie je dat er ook scripten in scripten zijn. Dat virus is een script, en jouw leven is ook een script wat op zijn beurt ook weer scripten bevat. 
En dit alles zit ook weer in een script want de hele wereld zit opgesloten in een economisch model waardoor niemand echt leeft. Wat je dus óók kunt zien als een gigantisch collectief script. 
Je denkt dat je leeft, maar wat is leven als je het merendeel van de tijd bezig bent met geld verdienen en alles wat daarmee te maken heeft?
Want wat zou je doen als geld niet bestond? 
Wat zou je doen als je niet iedere dag vroeg je bed uit hoeft om in de file te gaan staan om vervolgens 8 uur achter een scherm te gaan zitten en daarna weer in de file naar huis te rijden, vervolgens moe op de bank te ploffen, zappend langs tv kanalen de avond doorkomend, je tanden poetsen, je bed in te rollen en de volgende dag het riedeltje weer opnieuw afdraaien?
Is dat leven in vrijheid

Die gasten achter de knoppen

Maar wie of wat is nu diegene die achter de knoppen zitten?
Het antwoord daarop is niet eenduidig omdat het zeer complex in elkaar zit. Degenen die beginnen aan hun zoektocht komen meestal uit bij de illuminatie/cabal etc. De heersende elite in deze wereld die alles in de zichtbare realiteit bepalen. Daar kwam ik destijds ook uit, maar er bleef wat knagen. Hele bibliotheken aan boeken zijn er geschreven over de heersende elite en hoe dat allemaal in elkaar zit, maar een oplossing wordt niet geboden.
Het blijft slechts hangen in je verzetten, anderen “wakker” maken en activisme, met alle gevolgen van dien waardoor het Labyrinth nog beperkter wordt.

Ik voelde dat er meer moest zijn. Want wie of wat staat boven de heersende elite?
Hoe kan het dat zij handelen zoals ze handelen? Dat zij denken zoals ze denken en geen enkele empathie hebben? 
Een simpel antwoord als dat ze ‘gewoon de macht willen’ was voor mij niet bevredigend. Want waarom willen ze dat dan? En wat in hen drijft hen daartoe?
Daarover binnenkort meer.

Toch nieuwsgierig?
Hier alvast een kort filmpje (12 minuten) waarin het in het kort wordt weergegeven.

Als je op de snelweg rijdt kom je weleens veevervoer tegen. Grote vrachtwagens met varkens, op weg naar het einde van hun leven.
Op die vrachtwagens prijkt meestal een vrolijk varkentje.
Je snapt dat dat allerminst het geval is.
De varkens in de vrachtwagen zijn niet vrolijk.
Ook zijn ze niet op weg naar een feestje of een andere vreugdevolle happening.
Waarom dan toch dat vrolijke varkentje? 
Nou simpel; wanneer de waarheid zou worden getoond en er een bloederig tafereel afgebeeld werd waarop de afslachting van een varkentje werd getoond zouden mensen er schande van spreken, in opstand komen en geen karbonades of spek meer kopen.
Dus wordt er een beeld getoond wat tegenovergesteld is van de waarheid.
Ditzelfde zie je gebeuren bij kippen en koeien. Dieren op weg naar massaslachting maar op het voertuig zien we een goedgehumeurd dier.

Dit verhaal is toepasbaar op een zeer groot deel van wat zich in de wereld afspeelt.
Aan de voorkant wordt het tegenovergestelde van de waarheid getoond. Hierdoor wordt het overgrote deel van de mensheid op een omvangrijke schaal en met denderend succes misleid.

Hoe dan?

Hoe komt het toch dat de mens zich zo laat misleiden? 
Hoe kan het dat de mens het eigenlijk ergens wel weet maar toch, als gehypnotiseerd, zich laat leiden door een leugen? Want zeg nou zelf; een vrolijk varkentje op een vrachtwagen op weg naar het slachthuis, daarvan snapt toch iedereen dat dat niet klopt. 
Toch lijken mensen niet bij machte om het te keren en te handelen naar dat wat zij voelen en innerlijk weten.
En dat is niet alleen bij het vrolijke varkentje het geval.

Eén van de onderliggende reden dat men zich laat misleiden wordt al van jongs af aan ingeprent. Wanneer je als kleine uk naar school gaat wordt je geleerd volledig blind te varen op autoriteiten. Gelijktijdig wordt jou ook stelselmatig afgeleerd om zelfstandig te denken en te luisteren naar je innerlijke stem. 
Nu is de ene daar gevoeliger voor dan de ander, maar bij het gros van de mensheid is het gelukt om daarmee de innerlijke stem het zwijgen op te leggen en het gevoel af te sluiten. 
Hierdoor gaat een groot deel van de mensheid gehypnotiseerd door het leven. 

Massahypnose

Wanneer het gevoel of de innerlijke stem zich toch zo nu en dan laat horen, wordt dat weg-gebagateliseerd met allerhande drogredenen die jou in de schoolbanken en de maatschappij zijn aangepraat. 
Want ook door je omgeving wordt je in de hypnose gehouden. Heb je een afwijkende visie, dan wordt je door het merendeel van jouw directe omgeving (familie en vrienden) terecht gewezen. Zij zijn immers ook gehypnotiseerd.
Dit is de massahypnose en massa-indoctrinatie waar de mensheid zich in bevind. Deze massahypnose heeft van prachtige voelende en zelfstandig denkende autonome wezens, volgzame zombies maakt. 

Dit verschijnsel zie je ook bij sektes. Volgelingen kunnen niet meer zelfstandig denken en voelen en die enkelingen die dat nog wel kunnen worden door de sekteleden die dat vermogen zijn verloren, tot de orde geroepen of verstoten.
Deze maatschappij, deze wereld kun je dus zien als een gigantische sekte omdat het zelfstandig denkende en voelende wezens terechtwijst, afkeurt en voor gek verklaart. 
Dit terwijl zij slechts zien wat er werkelijk gaande is en weten wat er schuil gaat achter het vrolijke varkentje. 

Menselijk, menselijk noemt men een mens die compassie en betrokkenheid heeft voor zijn medemens. Een wezen wat zoekt naar verbinding met de ander.
Samen praten, lachen, huilen, dansen, wandelen, ontdekken, kortom plezier hebben in het leven en het leven delen. Een simpel kopje koffie op een zonnig terras, struinen over de markt of het strand, een filmpje pakken, luisteren naar muziek. Elkaar helpen en er zijn voor de ander. Een knuffel, een kus, een luisterend oor. De mens is een sociaal wezen. 

Al het bovenstaande wordt nu getracht de kop in te drukken , het gehele menselijke menszijn wordt onderdrukt en weggeduwd door een ‘killervirus’.  Een zeer uitermate gevaarlijk killervirus waarbij het grootste gedeelte van de bevolking niet ziek is en de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn. 
Waarbij onbetrouwbare tests kunstmatig het aantal besmettingen statistisch opschroeven. 
En waarbij overledenen aan andere oorzaken meegerekend worden in de  “overleden door Corona” statistieken.
Om nog maar niet te spreken over de schade die door de PCR test toegebracht wordt aan het hersengebied.

We doen het samen?

De leus “we doen het samen” is een loze kreet omdat het juist verdeeldheid en onverdraagzaamheid zaait. Zowel bij de voorstanders van de maatregelen en de overheid-gelovigen als de tegenstanders en ongelovigen.
Desinfecteren, registreren, gehoorzamen, verklikken, afstand houden, Corona-app, de economie die in elkaar zakt, mondkapjes-plicht,  de eenzijdige informatie van de media, het “nieuwe normaal”, een zeer onbetrouwbaar vaccin wat in no time uit de grond gestampt wordt…
Door de opgelegde regels en de angstpropaganda van de overheid wordt ieder medemens nu een potentiële vijand. Net als in de oorlog en in de DDR word deze vijand verklikt en verraden wanneer het een soeverein zelfdenkend/voelend medemens betreft die zich niet de les laat lezen door de overheid. 
Ik heb lang gedacht dat alleen deze soevereine zelf-nadenkende mens door hun overheid-gehoorzame omgeving scheef werd aangekeken. Maar niets is minder waar, ook de zogenaamde (vaak zelfbenoemd) “wakkere” mens maakt er een potje van. 
Kortom, het maakt vele vriendschappen kapot en rukt vele families uit elkaar. 
De ooit zo medemenselijkheid, compassie en zorg voor de ander veranderd in kille afstand (1,5 meter, oftewel “social” distance) en scherpe vijandigheid. 
Iedereen wordt onder de leus “we doen het samen” verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van de ander. Doe je daar niet aan mee dan krijg je het stempel “egoist”. Een complete mindfuck en verdraaiing.

En zo wordt de mensheid tegen elkaar uitgespeeld en het gros heeft het niet in de gaten… 

Binnen 6 maanden

Wat is er met de mensheid gebeurd in 6 maanden tijd? 
Het hele menselijke aspect zoals omschreven aan het begin van deze blog lijkt weggevaagd en heeft plaatsgemaakt voor vijandigheid en angst voor elkaar.
En dat in maar liefst 6 maanden tijd!! 
In 6 maanden tijd ligt de economie op z’n gat, is de mens bang of vijandig richting zijn medemens, worden er torenhoge boetes uitgedeeld aan mensen die het gewoon fijn hebben samen, bepaald de overheid wat je in je eigen huis doet, wordt er grootschalig censuur toegepast en worden kritische geluiden en andere invalshoeken afgedaan als complottheorieën en angstvallig weggehouden uit de media die alleen eenzijdige informatie geeft.
Toch apart dat we sinds jaar en dag wel met z’n allen de mond vol hebben over Noord Korea en andere communistische dictaturen, maar intussen zelf akkoord gaan met een beleid wat er niet ver van verschild..

Transhumanisme en Staatisme

Dit is wat ingebeelde angst en staatisme met de mensheid doet.
Ze worden als was in de handen van overheden.  Het zelfdenkend vermogenen stopt en, nog belangrijker, de connectie met het hart wordt verbroken.
Als lemmingen zijn ze te sturen en te vormen… Een vruchtbare bodem voor het transhumanisme