Berichten

Zondag18 april 2021 heb ik mij middels een bloedtest laten testen op Covid. Dit was een test die aangaf of ik Covid zou hebben of zou hebben gehad. 
Geen van beide was het geval.

Nu sta ik per definitie niet achter het massale testen en de gehele testmaatschappij, toch, omdat dit een initiatief was van medici en juristen die tweeledig willen aantonen dat er 
A: kennelijk geen antistoffen (dus vaccines) nodig zijn om gezond te blijven, 
B: Je gezonde mensen niet kan uitsluiten van het normale maatschappelijke leven 
en C: Er dus geen pandemie is, 
heb ik me hiervoor opgegeven.

Voor een bredere uitleg van het initiatief, zie dit korte stukje waarin Sven Hulleman 1 van de medische initiatiefnemers interviewd. https://youtu.be/rMhiPkWidqA

Kosten

Ten eerste; Het was een gezellige bedoening. Gewoon weer als vanouds onder de mensen zonder bedekte gezichten en afstand. Mensen die zelf nadenken en onderzoek doen en daarom dus ook een steentje willen bijdragen aan dit project. 
Kosten: Een autoritje Baarn en €50 voor de test (98% accuraat) inclusief geel vaccinatieboekje waarin door een bevoegd arts staat genoteerd wat jouw testresultaten zijn. 
Dit in tegenstelling tot een dure ( ca €125,= ) PCR test die niet accuraat is en waarvan wetenschappelijk is bewezen onbetrouwbaar te zijn.

Mijn Uitslag

Mijn uitslag was C. Dit houdt in dat ik geen Covid heb en dat ik dat ook niet heb gehad. 
Wat wil zeggen dat ik immuun ben omdat mijn lichaam het virus al tackelt voordat het überhaupt in mijn lichaam tot een ziekte kan leiden of antistoffen moet gaan inzetten om het te bestrijden. 
Daarbij wil ik nog vermelden dat ik me een jaar lang niet aan de maatregelen heb gehouden en ik mijn sociale leven niet heb aangepast. 
Ik heb dus gewoon geleefd zoals ik altijd al leefde. 

Conclusie 

Het gesprek met de arts aan het einde van de teststraat maakte veel duidelijk.
Zo vertelde hij dat de WHO het sterftecijfer had bijgesteld naar 0,15. Dat is een lager sterftecijfer dan de griep die in 2018 heerste toen de ziekenhuizen overvol waren. (sterftecijfer 0,17)
Van alle mensen die zich tot nu toe bij dit project hadden laten testen was er maar 20% met antistoffen. Dus die hadden het al gehad, waarvan sommigen niet eens ziek zijn geweest.

Hieruit kun je dus concluderen dat:
A: Er geen pandemie is. Dan had immers het percentage geteste mensen met antistoffen veel hoger geweest. (zie ook het sterftecijfer)
B: Er geen extreem dodelijk virus rondwaart omdat gezonde mensen, die zich niet aan de maatregelen houden, er geen hinder van hebben ondervonden in de vorm van ziekte en/of overlijden.
C: Het virus geen vat heeft op mensen die een gezonde levensstijl nastreven. 
Na een jaar in een blijkbaar dodelijke pandemie geleefd te hebben, zonder in achtneming van de opgelegde maatregelen, is deze conclusie wel te stellen.
D: Er geen vaccine nodig is. 
E: Gezonde mensen niet uitgesloten kunnen worden van de samenleving. ( Met de focus op het woord ‘samen’)

Wordt vervolgd

Met de resultaten van dit project zullen bovengenoemde conclusies worden voorgelegd bij de betrokken instanties. Zowel op medisch als ook op juridisch vlak.
Wat de uiteindelijke maatschappelijke gevolgen zullen zijn gaan we zien.
Zie hieronder de te bewandelen route die de initiatiefnemers voor ogen hebben.

verliefde pubers

Vanmiddag was een heerlijke middag. 
Bij een cliënt in de tuin samen geluisterd naar de vogels die heen en weer vliegen en zeer geanimeerde gesprekken voeren. Lekker naast elkaar in de boom, genietend van de zonnestralen die door de bomen hun verenpracht bereiken. 
De dieren krijgen niets mee van wat er zoal in het menselijk brein wordt gestopt de laatste weken, zij zitten niet massaal dag en nacht voor een scherm wat allerhande theorieën de ether in gooit.. Ze zitten lekker in de boom te kwetteren met soortgenootjes. En ook al zouden ze tv kijken, dan schudden ze daarna een keer met hun veertjes en weg is de ellende. 
Zo gaan de dieren om met zaken die minder leuk zijn. 
Zij laten zich ook niet beperken in hun vrijheid, zij laten zich niets opleggen. Zoeken gewoon hun naasten op voor een knuffel en een gesprek, zonder een vooraf bepaalde afstand, zonder ingeprente angst..

De middag zette zich gemoedelijk en vredig voort. Meneer lezend in een boek terwijl ik hem voorzag van zijn natje en droogje. 
Na enige tijd ben ik de keuken in gedoken en heb ik een lekker maaltje voor ons beide gekookt en hebben we met de zon op ons gezicht in de serre smakelijk gegeten. 

Onderweg naar huis mijmerde ik wat over wat er momenteel allemaal gebeurd en dat het niet wordt geapprecieerd als je een andere visie hebt over het hele gebeuren. Dat je woordelijk aangevallen wordt en men het niet wil horen. 
Ik vroeg mij af waarom ik zo nodig mijn visie moest delen.
Al snel kwam het antwoord in mij naar boven…
Ik voorzie dat de mensheid en de omgang met elkaar blijvend zal veranderen. De angst wordt zo ontzettend diep ingezet en de absurde maatregelen worden zo ver doorgevoerd dat het voor veel mensen lastig zal zijn om zonder angst weer echt verbinding te maken met de ander.. 
Men zal door de absurde angstpropaganda blijvend angstig blijven voor zijn medemens. Al is covid-19 voorbij, men zal bang zijn voor andere ziektes.. 

En wat schets mijn verbazing? 
Thuis aangekomen zet ik de tv aan en zie dat het wekelijkse “nieuwe maatregelen momentje” net op tv is geweest. 
Och ja, het is dinsdag! Da’s waar ook! Sinds dit gedoe aan de gang is, komt Rutte iedere dinsdagavond om 19.00 uur zijn zegje doen. Worden er iedere dinsdagavond weer nieuwe zaken aangekondigd die als zoete koek geslikt worden door de massa.
Er wordt gesproken over het “nieuwe normaal”….

Het nieuwe normaal houdt in: 
– Blijvend 1,5 m afstand
– Een app die u waarschuwt voor de mensen om je heen…

Even resumé:
Binnen een maand tijd zijn al onze vrijheden ingeperkt
Binnen een maand tijd is het contant betalen tot asociaal gedrag omgedoopt
Binnen een maand tijd is het verboden om samen te zijn (samenscholing noemt men dat, alsof het een criminele daad is)
Binnen een maand tijd is het verboden om een ander aan te raken
Binnen een maand tijd zijn evenementen verboden
Binnen een maand tijd zijn we bang gemaakt voor de ander en bekijkt men elkaar argwanend
Binnen een maand tijd is het zover gekomen dat men elkaar gaat verraden dmv kliklijnen
Binnen een maand tijd zit men aan internet gekluisterd om het idee van contact met de ander te kunnen bevredigen
Binnen een maand tijd durven we niet meer naar buiten
Binnen een maand tijd zitten de ouderen alleen in de verpleeghuizen en is bezoek verboden

En nog steeds slikt de massa dit? 
Nog steeds gaat de massa unaniem akkoord? 

Dat laatste vind ik nog wel het meest trieste van alles.. Dat het zo erg gesteld is met een groot deel van de mensheid dat zelf nadenken, zelf invoelen totaal verdwenen lijkt te zijn.. 

Als dit alles plotseling van de een op de andere dag opgelegd zou worden zou niemand akkoord gaan, maar als er een klein maandje overeen gaat vindt men het niet meer dan normaal en is men zelfs blij…


Hiermee blijkt dan ook dat mindcontrol van de media zeer effectief is..